torsdag 29. april 2010

Helord i tekstskaping m.m.

Hvilke ord elever bør kunne skrive korrekt på de ulik alderstrinnene virker å være veldig varierende og helt avhengig av om læreren eller lærebokforfatteren i det hele tatt tror på å bruke tid på helordslesning.
Selv har jeg begynt å basere elevenes basisord/helord som jeg forventer de bør kunne lese og skrive i løpet av et klassetrinn på "de XX mest vanlige ordene på norsk".

På 1. trinn fokuserer jeg på de 25 mest brukte ordene på norsk. Målet mitt er at alle elevene skal kunne lese, skrive og raskt kjenne dem igjen som helord.
På 2. trinn fokuserer jeg på de 100 mest brukte ordene.
På 3. trinn de 200 mest brukte ordene osv.

Listene finner jeg på nettet og ettersom det er flere varianter avhengig av om det er mest brukte ord på norsk, i barnebøker, ol velger jeg den listen som passer alderstrinnet og elevgruppen best.

I engelsk bruker jeg også samme type lister men med litt færre ord. På engelsk er det ofte lettere å finne ferdige lister med læreverket også -men ikke alltid.

Helordene får elevene i ukelekser å pugge (Førsteklassingene begynner ikke med helord -noen få i uka, før etter jul.) og de har ukeordsprøve hver fredag. Dersom none elever ikke har kommet så langt motorisk som til å kunne skrive bokstavene godt enda, kan de bruke magnetbokstaver og stave ordene for meg ved hjelp av dem.
-Ordene skrives opp på tykt papir med tack-it bakpå.
-Helordene henges på tavla og leses flere ganger daglig -sammen. (repetisjon gjør mester ;-))
-På flip-overen lager i setninger med helordene.
 • Jeg har et eple, sa Frida.
 • Jeg har en båt, sa Tore.
Der ordet "har" skal stå, henger vi opp helordet istedenfor å skrive det på flipoveren.
Senere kan vi ta bort arket med helordet har så det blir hull i setningen.
 • Jeg     et eple, sa Frida.
 • Jeg     en båt, sa Tore.
Et hvitt ark som er laminert og klippet i biter sånn ca på størrelse med helordet, kan festes der helordet var og så får elevene mulighet til å komme opp og skrive på det med whiteboard tusj (barnetusjene fra ikea funker fint) så setningen blir hel igjen.

Dersom det er øvet på flere helord samtidig kan elevene få de ulike lappene med ord og feste rett ord på rett plass i setningene. Tack-it bakpå, selvsagt ;-)

Hvordan ellers øve på helord -å lese dem fort?
- Dersom man har øvet på flere ord, si "Dersom det står "har" på denne lappen, rekk hendene i været" og så trekk ett ord opp om gangen. Før hvert nye kort, si et nytt ord det kan være.
- Flashcards. Vis fram ett kort om gangen og la elevene lese dem. Kan fint kombineres med å si bokstavene "har -H-A-R- har"
- Ha ordene synlig for elevene hele tiden. Les gjennom dem en gang om morgenen og en gang senere på dagen -Igjen, repetisjon, repetisjon, repetisjon..

fredag 23. april 2010

Prøver.. for eldre elever 2 -flervalgsprøver

Ville bare melde tilbake om erfaringene med å bruke multiple choice prøve blant de eldre elevene.
Vi hadde en multiple choice prøve med fem svaralternativer til hvert spørsmål.
Elevene fikk ikke vite hvor mange av svarene som kunne være riktige.
Det varierte mellom ett, to, tre og fire rette svar per spørsmål.
Elevene svarte ved å krysse av på et svarark.
Spørsmålene ble mer detaljerte enn på åpne prøver siden svarene stod ved siden av.
Noen av de fiktive svarene ble lagt til som tullesvar mens andre fiktive svar var nærmest lik de rette, bare med ett ord eller to byttet ut -og som dermed gav svaret en annen betydning.

Vi laget en hullnøkkel som vi la oppå svararket og fikk da kjapt markert de riktige svarene på de ferdige prøvene.
Prøven tok noe lenger tid å lage enn en standard åpensvarsprøve. Hullnøkkelen tok litt tid å klippe til også.
Men prøvene var superkjappe å rette :-)

Vi støtte imidlertid på en utfordring. Hvordan skulle vi telle opp poengene for å få et rettferdig resultat?
En elev kunne jo krysse av på alle spørsmålene på arket og få alt rett?

Vi bestemte oss for å gi 1 poeng for hvert svar eleven hadde krysset rett og å trekke 1/2 poeng for hvert kryss de hadde satt feil. Dette informerte vi elevene om på forhånd også så de ikke skulle bli for overivrige i avkryssingen.

En elev som krysset a,b og e, og hvor rett svar var a og b ville da få 1 1/2 poeng.
2 poeng for de rette svarene men minus 1/2 for det de ikke kunne og som var feil.

Resultatene ble ikke helt slik vi forventet.
Elevene spredte seg ut på skalaen når det gjaldt poengsummer, slik de pleier, men
noen av de elevene som fikk flest rette var elever som ellers ikke får så gode resultater på prøver. Etter å ha snakket med dem, sa de at de på andre prøver var usikre på hvordan de skulle ordlegge seg, mens de nå så alternativene og visste hva som var rett med en gang. Veldig kjekt for midt på treet elevene å gå til topps :-)
Noen elever som ellers gjør det bra på prøver begynte å tvile på seg selv og krysset av på dem de var sikre på men unngikk dem de var usikre på -og tapte poeng på det.
En annen erfaring eller tanke vi gjorde oss etterpå var at selv om det ble veldig lettvint å rette prøvene etterpå, kan det å skulle lese spørsmål og svar på ett ark og så overføre kryssene sine til et annet ark ha vært problematisk for enkelte elever.

Tankene vi satt igjen med (prøven ble holdt i fire klasser på trinnet!) var at det var tidsbesparende å ha slike prøver. Vi vil nok prøve det igjen. Og om vi eventuelt fortsetter med det neste skoleår, bør vi kanskje vurdere å ha annenhver prøve åpensvarsprøve og flervalgsprøve.

søndag 18. april 2010

"Spelling bee" - Stavekonkurranse

Etter å ha ryddet litt og sett gjennom utvalget vi har av gamle filmer -VHS ;-) , kom jeg over filmen "The Girl Who Spelled Freedom". Filmen handler om da en av døtrene i en flyktningfamilie vinner den nasjonale stavekonkurransen. Det finnes flere filmer som omhandler det samme temaet -stavekonkurranser, oftest Spelling Bee.
Noen av fordelene med rettskrivingskonkurranser kan man lese om på de offisielle sidene til  Scripps National Spelling Bee :
Our purpose is to help students improve their spelling, increase their vocabularies, learn concepts, and develop correct English usage that will help them all their lives.

Det burde absolutt være mulig å lage istand noe tilsvarende på norsk? På engelsk? Om ikke på nasjonalt nivå, så ihvertfall på klassetrinnsnivå? Skolenivå? Kommunenivå? Det går også an å ta klassetrinn mot klassetrinn ved å telle opp poeng i forhold til hvor mange runder elevene i en klasse klarte og å sammenlikne gjennomsnittet av det. Dette kan være en artig årlig begivenhet!


Regler:
 1. En dommer sier ordet som skal staves.
 2. Deltaker nr 1 sier ordet, staver det og gjentar ordet. (Respekt, R-E-S-P-E-K-T, Respekt)
 3. Dersom deltakeren ønsker det kan dommeren på oppfordring fra deltakeren gjøre følgende:
  1. Gjenta ordet
  2. Definere ordet
  3. Bruke ordet i en setning
 4. Den som staver kan stoppe for å tenke seg om eller begynne å stave på nytt, men da må de samme bokstavene gjentas i rekkefølge denne gangen som den forrige. Deltakeren kan ikke rette opp sine egne feil.
 5. Konkurransen deles inn i runder der hver deltaker får sjansen til å stave et ord. Om en staver feil, fullføres likevel runden, men på slutten av runden er de som stavet feil ute av konkurransen.
 6. Når det er to igjen:
  1. Fremdeles spilles det på runder.
  2. Dersom første deltaker staver feil, får den andre deltakeren den første sitt ord og deretter et nytt. Klarer deltakeren å stave begge rett, har han/hun vunnet.
  3. Dersom deltaker nr 2 ikke klarer å stave det første ordet rett heller, får deltaker nr en et nytt ord.
  4. Dersom deltaker nr 2 klarer å stave rett den første deltakerens ord, men bommer på sitt andre ord, vil første deltaker få prøve seg på det feilstavete ordet og deretter et nytt. Klarer deltakeren dette er han/hun vinneren.