onsdag 29. juli 2009

Les mye og ofte - og et lite tips

Det å kunne lese godt er nøkkelen til å kunne være deltakende på mye av det som foregår i samfunnet. Og som alle vet: Den eneste måten å bli god i noe på er ved å gjøre det om og om igjen. Dette summer opp hva jeg mener om dme som ikke liker å lese:

Dersom en elev sier h*n ikke liker å lese,

har h*n bare ikke blitt introdusert for den rette boka enda ;-)

Jeg begynner hver eneste skoledag med lesing. Elevene kommer inn i klasserommet om morgenen, leverer fra seg meldebøkene på kateteret og går og henter "bokboksen" (Hver elev har fått en tidsskriftholder som de til enhver tid har 3 bøker i. En faktabok og to skjønnlitterære bøker -hvor den ene er valgt av meg). Deretter finner de seg et sted i klasserommet og setter seg til å lese.

Etter mye øving (Se innlegg om "The Daily Five") foregår dette ganske snart uten noen avbrytelser eller tull siden alle vet hva de skal gjøre og hvordan de skal lese i bøkene sine. Alle elevene selv i 1. klasse er istand til å lese på egenhånd med dette opplegget som jeg er stor fan av!

Elevene har tre bøker hver i bokboksen så det ikke blir mye uro ved at de vil bytte bøker hele tiden.

Regelen er at de kan sitte hvor de vil i klasserommet
så lenge de ikke forstyrrer andre men leser i en av bøkene sine.

Dette innebærer at noen sitter på stolen sin, andre sitter i et hjørne av klasserommet, noen ligger på gulvet, en sitter knaskje under kateteret.. Det spiller ingen rolle så lenge de leser og ikke forstyrrer noen ;-)

Elevene leser i ca 10 minutter hver eneste morgen. Mens de leser går jeg enten rundt og hører på dem, stiller spørsmål til boka de leser i, samtaler om lesestrategier og individuell leseutvikling eller går kjapt gjennom meldebøkene.

TIPS: Elevene summeleser når de leser. Dvs at de leser med lav stemme alle sammen -samtidig. (Dette må øves på så de sjenerte elevene forstår at ikke alle de andre elevene hører på hvordan akkurat de leser, så de aktive elevene vet hvor lav stemmen må være ol... Igjen-se the daily five.. )

Hvorfor summelese? Fordi da kan læreren enkelt gå gjennom klasserommet og høre

1. At alle faktisk leser!

2. Hvordan de leser.

3. Siden alle summer samtidig kan man ikke høre enkeltstemmer som skiller seg ut og det blir lettere for lærer å gå ubemerket gjennom klasserommet, stanse opp ved en elev og snakke lavt med denne uten at andre elever snur seg og følger med på samtalen.

Jeg leser også høyt for elevene under lunsj. Da får alle ta del i den samme historien og fellesskapsfølelsen utvikles. Det er ingen grunn til å slutte å lese høyt for elevene fordi de kan lese selv. Alle liker en god historie. Om man er usikker på hva som kan fenge elevgruppen, ta kontakt med biblioteket. De hjelper mer enn gjerne med å finne fengende høytlesningsbøker for alle aldre -og gjerne med temaet klassen holder på med.

Og dersom klassen har 5-10 minutter til overs en dag, lag bokmerker :-)
(Eventuelt kan man finne mange ferdige -gratis- klar til printing på nettet. "Free bookmarks" er nok å søke etter)
Hva med et fint laminert bokmerke som julegave/sommerferiegave til elevene?

God bok!

Temaet "mønster" i matematikk og andre fag

Det å snakke om mønstre i matematikk passer fint inn med kunst og håndverk, gym, norsk og mat og helse.

Du kan
 • tegne mønstre i sand
 • male
 • tegne
 • klippe figurer og lime på annet ark i fine mønstre
 • be elevene ta med plastleker/biler hjemmefra. Ta litt maling på leken og lag fine mønstre. f.eks. bena på en dukke, hjulene på lekebiler! el.l
 • potettrykk
 • bygge med legoklosser
 • lage lussekatter
 • avtrykk fra hender og føtter
 • lage border/ pynte rundt tekst
 • lage mønstre av bokstaver
 • mønstre i naturen (Bruk fargestift og "rubb" oppå et ark som er lagt oppå f.eks bark, et blad el.l.)
 • bruk kroppen til å lage et mønster (elevene legger seg på gulvet, eller lager formasjoner i mønstre
 • mønstre av geometriske former
 • søk på "naturens mønstre" og "bilder" og få fram flotte bilder av mønstre fra naturen!
 • Studere India - rangoli, henna
 • veve små duker
 • perle
 • geometri -speiling
 • mosaikk

Bokstavinnlæring og læringsstiler

Lærer eleven best via

 • hørsel: Syng alfabetsanger, les alfabetet gjentatte ganger gjennom dagen, si bokstavene høyt sammen (korlesning), lag "rap" av bokstavlyder og symboler.. la elevene si bokstavlyder til hverandre og si ord som begynner på samme lyd, ..bare fantasien setter grenser

 • syn: vis ulike typer av hver bokstav (ulike fonter), skriv mange bokstaver med formmessige u-/likheter på et ark og la eleven sirkle rundt dem som lager rett lyd. Kan eleven kjenne igjen bokstaven visuelt men kan ikke skrive den, la h*n peke på den inntil videre. Vis bilder og la eleven fargelegge ting som begynner på bokstaven. Tegnspråk hører også inn her. Bilder og plakater er fine for den visuelle eleven

 • følelse: klipp ut bokstaver (kan kjøpes også - plastbokstaver med magnet bakpå i lekebutikkene) av f.eks. sandpapir, fløyel, i grunnen hva som helst som kan føles på og lim på papp eller annen bakgrunn. La elevene føle på bokstavens form, forme/ skjære ut i såpe, plukk blader, kongler og kvister og lim på ark formet som bokstaven.

 • å forme selv: Tegn formen i sanden i sandkassen, skriv i barberskum, lag i modellerkitt, perle bokstaven, bygge den i lego, tegnspråk er en god støtte også for elever med sen språkutvikling, få flere elever til å gå sammen og legge seg på gulvet og forme bokstaven med kroppen

 • bevegelse: (samt for aktive elever) skriv ut 29 A4 ark med en bokstav fra alfabetet på hvert ark. Bruk et hjørne av klasserommet til å tape dem fast til gulvet (laminering gir bedre holdbarhet, lærertyggis gir lettere fjerning) - Eleven hopper og står oppå bokstavene. Slik kan h*n stave ord også (lim bokstavene som på et keyboard på pc eller i alfabetisk rekkefølge). dans bokstaven (vær en slange ved bokstaven s, si lyden høyt samtidig -dette kan klassen gjøre sammen), du kan også stave et helt ord ved å danse.

Det beste i klasserommet er selvsagt å bruke litt av hvert; Da er man sikker på at man når gjennom til alle.

Selv har jeg brukt fast tegnspråksbokstaver og bokstavdans i klasserommet, i tillegg til å skrive bokstavene, lese dem og kjenne dem igjen ved bokstavinnlæringen. Det virker som om variasjonen har truffet samtlige elever og særlig guttene som liker bevegelsesaktivitetene i bokstavinnlæringen.

Se også "Hvordan utnytte bokstavplansjer i klasserommet" for mer om det samme temaet.

søndag 26. juli 2009

Ferietid..

Sommerferie gjør at det blir få innlegg om dagen
men det kommer garantert mye mer før det nærmer seg skolestart ;-)

God sommer!

onsdag 8. juli 2009

Konkurranser for å sjekke elevenes kunnskaper

Noen artige konkurranser for å repetere viktige elementer, sjekke definisjoner, staving, ordforståelse eller generelle allmenne kunnskaper:

1.
-Del klassen inn i to lag.
--Læreren stiller et spørsmål til det ene laget. Eks: Hvordan staver man ordet defininsjon?
-De på laget som tror de kan svaret, reiser seg opp og står på pulten/stolen sin/gulvet (alt ettersom- det må være avtalt på forhånd).
--Versjon 1: Det andre laget velger en av de som har reist seg
Versjon 2: Lærer velger en av dem som har reist seg.
-Dersom 7 elever står og den valgte eleven gir rett svar (de andre kan ikke hjelpe), får laget 7 poeng. Varier mellom: Dersom eleven sier feil, får de 7 minus poeng.. -eller at de ikke får poeng eller at det andre laget får poengene.
--Det artige med denne leken er at man kan gamble også -ved å reise seg opp selv om man ikke kan svaret og satse på at noen andre blir valgt isteden.
OBS: Passer best for litt eldre elever da de yngste kan bli veldig hårsåre om de skulle tape. Denne konkurransen har et sterkt preg av nettopp -konkurranse!

2.
-Du trenger: papirlapper el.l med ulike tall/verdier på + noen lapper som ser helt annerledes ut.
(Det kan være en gris og du kan kalle det "griseflaks-konkurranse" eller liknende..)
--Del klassen i to-tre lag. Still ulike spørsmål til hvert lag.
-En fra laget svarer. Om de får det rett, får de trekke en lapp. Tallet/verdien på lappen avgjør hvor mange poeng laget får for det rette svaret sitt.
--Spesiallappene kan ha ulike funksjoner: Laget får alle poengene til det andre laget, de får doblet poengsummen de allerede har, de kan gi noen poeng til et annet valgfritt lag..)

3.
Individuell kunnskapssjekk:
-Du trenger rutenett og to farger pr elev. Bruk gjerne blå og rød som i en rød-blå blyant
--Lag et rutenett med f.eks 5x5 ruter som kopieres opp til hver elev (Alt ettersom hvor mye du vil teste dem i og hva du vil gjøre ut av sluttresultatet). På forhånd må lærer ha bestemt seg for et fint mønster eller et enkelt bilde som kan komme frem når noen ruter fargelegges i rutenettet. Denne oppgaven kan minne litt om egenkomponert Løko.
- Vis elevene først hvordan rutene i et rutenett får navn; A1, C3 etc (Til de eldste elevene. Til de minste kan man peke på rutene på tavla. Da er det greit å ikke ha for mange ruter)
-- Still et spørsmål: Eks: "Rute A1 - Dersom du tror at hovedstaden i Norge het Christiania på 1800 tallet, fargelegg rute A1 blå. Dersom ikke, fargelegg den rød."
- Lag ett spørsmål pr rute i rutenettet, tilpasset det området i mønsteret eller bildet som skulle være fargelagt for å få et fint sluttresultat.
--Før elevene leverer inn arkene sine kan lærer kjapt tegne opp mønsteret de burde ha fått frem om alt var rett så elevene får en ide om de klarte det bra eller ikke.
-OBS: Det kan være en ide å ikke lage et helt forutsigbart bilde som fasit. Da er det vanskeligere å gjette seg frem til rett svar/farge ved å gjette hvilket bilde det blir til slutt.

mandag 6. juli 2009

Reisebyrå og -brosjyrer

Samfunnsfagsgeografi og historie passer fint inn i "reisebyrå" sjangeren.


Enten man lar elevene presentere "sine" land, byer, historiske steder, hendelser eller personer muntlig, eller skriftlig, liker de fleste elever å gjøre det som en presentasjon fra et reisebyrå.

Man kan la elevene i klassen stille spørsmål om landene som skal presenteres neste uke og så la gruppa finne svar på dem og dele under presentasjonen. Da er det straks mer fengende og interessant for publikum.


Alternativt kan man lage reisebrosjyrer. Dette passer fint inn med ikt, norsk og samfunnsfag.

søndag 5. juli 2009

Elever som er borte..

Hvem har ikke opplevd å ha kateteret eller arbeidsplassen sin som (i tillegg til alt annet) oppbevaringsplass for lekseark, brev, oppgaver el.l som tilhører eleven(e) som ikke var tilstede da det ble delt ut. Og lett for at det kan bli glemt om en ikke har god nok orden.. Det kan nok skje det og.. En god ide er å ha et filsystem med en fil til hver elev stående i klasserommet.

Dersom en elev er borte over kortere eller lengre tid er det lettere å ha alle utdelte ark, beskjeder ol der.

Lær elevene til å sjekke i filen sin når de kommer tilbake etter å ha vært borte.
Oppgaver som har vært gjort på skolen i den tiden kan sendes hjem så eleven kan få tatt det igjen hjemme om muligheten er der.

Dersom det kommer noe informasjon elevene ikke får i skrevet form, kan ukas hjelper skrive det ned for den som er borte. Eventuelt skrive beskjeden av pent så det kan kopieres fra den etterpå.

Et enkelt filsystem kan lages av en pappkartong og hengefoldere/skilleark.Bl.a har Ikea slike til en billig penge ;)

Å pugge..

Den "gammeldagse" metoden å pugge skal ikke undervurderes. Jeg husker selv flere dikt og annet som vi ble bedt om å pugge da jeg var liten og gikk på skolen.
Det kan være kjedelig, men om man tenker litt på det kan man fint finne kreative måter å gjøre det på så elevene har det kjekt mens de lærer det utenat.

--Les det sammen.
-Les et ord hver.
--Skriv det ned, klipp i biter og la elevene lime det rett sammen igjen.
-Lag bevegelser til.
--Legg rytme til.
-Legg en melodi til og syng det.
--Skriv det ned, la det henge i klasserommet og gå gjennom det hver dag. Morgen -til lunsj og rett før elevene går hjem.
-Lag det om til symboler.

Barberskum og såpe..

Barberskum er fint å bruke i undervisningen!

1. Begynneropplæringen: Forme bokstaver og skrive ord i barberskummet.
Dersom lærer tar barberskum på sin pult kan elevene tas opp en og en og man kan sjekke dem i staving eller ukeord. Bare å rote det til igjen etterpå og så kan neste elev skrive ;-)

2. Marmorering
Legg barberskum på pulten. La gjerne elevene være i grupper og dele en barberskumhaug
På forhånd har elevene et ark eller to hver.
Gi en dråpe konditorfarge oppi hver barberskum-haug.
Elevene kan blande lett (lage mønster med fargen -bruk gjerne redskaper, gaffel el.l)
Dypp arket oppå barberskummet.
Bruk en linjal til å ta av barberskummet igjen.
Vips: Marmorert ark :-) La dem tørke.
Dette har jeg ikke prøvd selv før, men gleder meg til å få muligheten..

Såpe skal heller ikke undervurderes! Det er glatt og lett å forme.
I butikkene finnes det rimelige såper i flerpakninger (Tror jeg betalte 12 kr for 6 såper. First Price?) (OBS: Vær forsiktig med såper som har parfyme i seg da enkelte elever reagerer på det.)
3. I begynneropplæringen kan man ta t-skjeer el.l til å skjære ut bokstaver på et såpestykke.
F.eks. Bokstaven S på ene siden og en sol på andre siden.
Lær elevene først hvordan de kan lage en bokstav som går innpver i såpen eller en som stikker ut ved å skjære bort det som er på sidene.

4. Et fint dekorert/utskjært såpestykke kan og være gaveide til jul (som del av juleverksted).
La elevene lage en skisse først over hva de vil lage og vis dem ulike verktøy; tannpirkere, t-skjeer, gafler, play dough verktøy etc.

lørdag 4. juli 2009

2 sannheter og 1 løgn

En artig oppgave som passer best fra 3. klasse og oppover: (I gruppe eller klassevis)
Og gjerne blant lærerkolleger også for å bli bedre kjent med dem.

2 sannheter og en løgn:
Del elevene inn i grupper på 3-5 stk.
Hver elev trenger et ark å skrive på.
Det kan være lurt å på forhånd ha laget et ark som er klart til å skrive på. (Se nederst)

-Hver elev skriver tre setninger om seg selv som de andre ikke skal se. -To sanne setninger og en setning som ikke er sann. Si til elevene at de bestemmer selv om de vil begynne med en løgn, skrive den som andre setning eller skrive den til slutt.
- Når alle har skrevet setningene, går gruppemedlemmene sammen og leser setningene høyt for hverandre. Elevene skal prøve å gjette hvilken setning som er løgn. De skriver svaret på arket (Setter et kryss i rett rute) og så leser neste elev opp sine setninger. Til slutt avslører hvert gruppemedlem hva som var løgnen. Elevene kan se hvem som klarte å avsløre flest løgner til sammen.
På arket må det være 3 nummererte linjer øverst (Plass til å skrive en setning på hver linje).
Under må det være et diagram med 4 kolonner og rader likt antall gruppemedlemmer.
1. kolonne får overskriften navn (på gruppemedlemmene)
2. kolonne får overskriften 1
3. kolonne får overskriften 2
4. kolonne får overskriften 3
Et ferdig ark vil gjøre det lett for elevene å registrere hvor hvem sine løgner er. Elevene setter x under overkriften 1 dersom de tror det var 1. setning som var usann

onsdag 1. juli 2009

Ideer til skolestart

Noen artige skolestartideer:

1 Lage klassepuslespill.
Klipp ut en stor form som puslespillet skal ha. Stjerne, sirkel, firkant, dyr.. etc
Klipp det i biter, en for hver elev.
Elevene fargelegger og skriver navnet sitt på sin del.
Sett puslebitene sammen til et puslespill igjen.
Heng på døra eller ved garderoben.

2 Bruk elevenes navn til å lage et kryssord.
(Også til å henge på veggen, døra eller ved garderoben)
Klipp ut alle bokstavene i elevenes navn og sett navnene sammen så det likner et kryssord.
Noen navn vannrett, noen loddrett.

3 "Uten en lyd" - oppgaver og leker.
Uten en lyd skal elevene:
- Stille seg opp i alfabetisk rekkefølge
- Stille seg opp etter høyderekkefølge
- finne arbeidsgruppen sin. Elevene får et lite klistremerke i panna. De som har like merker skal være på gruppe.

4 Alle elever skriver 3 fakta om seg selv
-personlige eller upersonlige ting.
Lærer samler inn og velger en/noen lapp(er) hver dag.
En lapp om gangen leses.
Eks. «Jeg har en hund. Jeg liker sjokolade. Jeg har bursdag 25. mai.»
Lærer leser første setning høyt. Alle elevene i klasserommet som det passer for, reiser seg opp.
Deretter neste setning og til slutt siste.
TO varianter: For å finne ut hvem som skrev, les den mest generell setningen først. La kun de som reiser seg da få bli med videre. Frafallet vil bli større og større etter hvert.
For å vise hvem andre i klassen som har noe felles med eleven som skrev; la dem som det passer for reise seg opp og så sette seg ned igjen før man leser neste setning. Da kan alle det passer for reise seg opp for neste setning og.

5 Bingo om medstudenter.
Lag et ruteark. I hver rute skriver lærer en ting som kan passe for elevene.
Eks: "har vært i Spania", "liker å lese", "kan snakke tre språk" osv.
Arket kopieres opp og deles ut til hver elev.
Elevene skal, gjerne på tid, spørre de andre i klassen "Har du vært i Spania?" og alle de andre spørsmålene og skrive medelevers navn i de rette rutene dersom de har det.
Felles gjennomgang etterpå. Enten kan man spørre hvem som har funnet noen som har... og skrive opp på tavlen, eller se "Hvem har funnet 5 stk som har..." "3?" Da blir det mer som en konkurranse, men det tar lenger tid også.
OBS: Pass på at i det minste på den felles gjennomgangen får alle elevene navnet sitt opp på tavlen et sted.