fredag 29. april 2011

Sommerkonkurranse

Bilde lånt fra freefoto.com

Hva med å gi hver elev f.eks. 3 solsikkefrø hver?
.Plant dem nå i litt jord i en tom melkekartong.
..Gi dem vann.
...Vent. Før logg over veksten.
....La elevene ta dem med hjem i sommerferien.
.....Konkurranse: Se hvem som klarer å få den høyeste solsikken i løpet av sommerferien. (Legg ved info til foreldrene)
......Dokumentér solsikkens høyde ved å ta bilde eller signert skriftlig dokumentasjon (foreldreunderskrift)
.......Premietid: Første skoledag høsten 2011

fredag 15. april 2011

Ser du alle elevene?

Dette temaet er tatt opp tidligere også men er så viktig at her kommer det igjen:
Dersom man er lærer for en klasse med 9 elever føler man kanskje at man har full oversikt over alle elevene og at man ser dem hver dag, men det kan være mer utfordrende om man har 26 elever i klassen. Hvordan skal man se til at alle elevene blir sett og hørt?

Her er noen tips/ alternativer til organisering på det området:
 • Hver morgen eller på slutten av hver dag, still deg ved døren og håndhils på elevene og si navnet deres.
 • Eventuelt kanskje det passer bedre i din klasse at elevene kommer frem en og en på slutten av dagen og tar læreren i hånden og sier "Takk for i dag", hvorpå læreren selvsagt sier "Takk for i dag, Lise".
 • Pass på å nevne hver elevs navn minst en gang hver dag.
 • Noen lærere har en klasseliste hengende ved kateteret (vanlig papirliste som kan lamineres. Kryss av på listen med whiteboard tusj etter hvert som du har nevnt en elevs navn. På slutten av dagen tørkes listen av og listen er klar for neste dag)
 • Pass på å ikke bare nevne navnet til elevene, men også vise at du ser dem, gjerne ved å stille spørsmål eller gi positiv feedback.
 • Noen lærere fokuserer også på at for noen elever kan lærer-elev forholdet være den eneste kontakten med voksne elevene får den dagen. Et lite klapp på skulderen kan være koselig for noen men pass på..Fysisk kontakt kan mistolkes. Ikke alle elever liker å bli tatt på og noen kan misforstå.. Vær varsom på det området. Å ta elevene i hånden eller gi en "high five" kan være de tryggeste alternativene.
 • Del elevene inn i grupper, noen elever tildeles hver dag. Disse elevene blir da ekstra fulgt opp og kartlagt på den utvalgte dagen. Alle skal selvsagt få hjelp, men i fht å se nærmere på utvikling, nivå ol kan det være lettere å fokusere på noen elever hver dag og å notere seg bl.a. hvordan undervisningen enda bedre kan tilpasses akkurat dem. Uansett hvordan du gjør det kan et godt organisert system gjøre det hele enklere. Og tenk også på foreldresamtalene. Da er det godt å ha underveisnotater å dobbeltsjekke evt vise til.
 • Ikke bare si navnet deres men prøv å smile til alle elevene hver dag. ;-)
 • Spør og snakk med elevene om ting som ikke angår skolen også; Vis at du bryr deg og er interessert i å lære mer om dem og å vite hvordan de har det på alle områder. "Hvordan gikk det på fotballturneringen i helgen, Helge?" "Så fin du er på håret i dag, Lise"
 • Er det et område en elev har særlige kunnskaper om? Kanskje de vil fortelle om / undervise resten av klassen. (Styrker selvtillit også, men for all del, ikke press..) Uansett om de vil dele kunnskapen eller ikke, vil eleven sette pris på å bli spurt og føle at han/hun har blitt sett ved å bli spurt.
 • Noen klasser har et "thumbs up" minutt. Dersom en elev har gjort noe fint eller vært særlig flink til noe, fortell klassen om det og gi eleven "tommelen opp" sammen med de andre elevene i klassen.   (Ha gjerne en liste her også så du er sikker alle får oppmerksomheten.)

onsdag 13. april 2011

Stopp opp og tenk over hva du gjør.

Med jevne mellomrom bør vi lærere stoppe opp og tenke over vårt eget arbeid og om vi er på rett vei når det gjelder å nå målene vi har satt for oss selv, undervisningen og elevene våre.
Disse tankepausene bør gjelde alle de viktige områdene, bl.a. undervisning, organisering, skole-hjem samarbeid, reell læring, lærer-elev forhold og lekser.

Har du nådd målene for skoleåret 2010-2011?

Ta en liten brainstorming og sjekk hvordan du ligger an. Det er enda litt igjen av skoelåret så om de opprinnelige planene har sklidd litt ut, hent deg inn igjen og kom tilbake på rett sti. Det er fullt mulig!
Lag en oversikt over hva du skulle gått gjennom og som du muligens nå tror du ikke rekker eller ting som har måttet endres underveis. Enkelte lærere velger å f.eks. utsette enkelte temaer til neste skoleår da de ser at de ikke rekker å få undervist i dem dette året.. Men.. vi vet vel egentlig alle hvordan det er med ting som blir utsatt.. Vi har ansvar for å få det gjort uansett og det vil hele tiden komme flere ting som skal gjennomgåes..
For å starte det nye året med blanke ark, ta heller en litt kjappere gjennomgang av temaene nå før sommeren. Bruk mer "pugging" og jobb litt intensivt for å passe på at elevene får med seg minstekravene av kunnskaper de bør sitte igjen med av de resterende temaene for dette skoleåret.
Og begynn arbeidet rett etter påske! Som erfarne lærere vet, vil det bli vanskeligere å holde elevenes fokus jo nærmere sommeren vi kommer så jo raskere man er gjennom pensum, jo bedre. ;-)
Og neste skoleår.. vel, da kommer det jo nytt pensum som skal gjennomgåes og det er også en liten sjanse for at man glemmer å gjennomgå forrige års glemsler.

På bloggen Ny skolehverdag er dette også tatt opp gjennom innlegget; Hvorfor gir vi elevene lekser?

Temaet meningsfulle lekser har jeg selv tatt opp tidligere også.
Det innlegget finner du her: "Meningsfulle lekser"

TIPS: Jeg vil også dele videre tipset som ble lagt igjen i kommentarfeltet på bloggen Ny skolehverdag; Et eventyrnettspill for å øve gangetabellen; timez attack.

tirsdag 12. april 2011

I det filosofiske hjørnet

Påsken er like om hjørnet og like selvsagt som at påskekyllinger og gult hører påsken til, dukker det for meg opp den kjente filosofiske problemstillingen om hva som kom først av høna og egget..?
.. som igjen minner meg på hvor kjekt det kan være med filosofi i klasserommet.

NB! Pass imidlertid på å være varsom med problemstillinger
som bl.a kan utfordre elevers religiøse overbevisning.

For elevene kan det også være morsomt å lage slutninger slik Erasmus Montanus i Jeppe på bjerget kom frem til:
En sten kan ikke fly. Mor Nille kan ikke fly. Ergo er mor Nille en sten.
 • Hva er fakta? Hvordan vet man om noe er sant eller ikke? (Presenter gjerne en faktasetning som eleven tar for gitt er sann.)
 • Hva kom først av høna og egget?
 • Hvordan har tingene fått navn og hvorfor kan de ikke bli kalt noe annet? (Katt heter katt. Hvorfor heter dyret ikke heller flaske?)
 • Hva rett og hva er galt?/ Hvem har rett og hvem har feil?
 • Hvem har bestemt at det er galt å lyve til noen? Kan det i noen tilfeller være rett å gjøre det?  
 • Hva er det å være snill? (Kan man være snill om man gjør noe galt?)
 • Er frihet alltid positivt?
 • Hvilken farge er finest av rød og blå? Hvem bestemmer det? Kan det som er fint for noen være stygt for andre?
 • Hva er et liv?
 • Hvor lenge er man barn og hva er forskjellen på et barn og en voksen?
 • Det å være ungdom, hva innebærer det? MÅ ungdom gjøre opprør? (ungdomsopprør er nærmest fraværende i mer primitive kulturer.. )
 • Respekt. Hva er det? Hvem skal man respektere? Hvordan viser man respekt?
En liten fem-sju minutters diskusjon kan være en fin liten øvelse dersom man har noen minutter igjen av timen eller elevene trenger et lite avbrekk fra det de holder på med

For mer informasjon om filosofi, se bl.a. CappelenDamm ,  http://filosofi.no/