søndag 28. juli 2013

Vennskapslenker

På skolen hvor jeg jobber er det fokusert på at alle konsekvenser skal være klare for elevene på forhånd. Det synes jeg har vært flott. Alle i klassen min kunne ramse opp hvilke konsekvenser de fikk dersom de ikke fulgte reglene, fra så enkelt som å få en advarsel til å måtte ringe hjem til foreldrene eller gå til rektor.

Elevene kan også få belønning for god oppførsel men jeg har ikke helt klart å komme i gang med omfattende systemer. Jeg har oppdaget mer og mer at jeg liker å holde det enkelt.

Det siste jeg leste om nå og som jeg likte var å lage vennskapslenker.
Når elevene gjør eller sier ting som viser at de viser omtanke for, er vennskapelig mot og hjelpsomme overfor andre, får de et nytt ledd i en klasselenke (Tenk papirlenker på juletreet :-) )
Lenken begynner, dvs første ledd henges fra taket og når lenken har nådd gulvet kan klassen få velge en belønning; spill, ekstra utetid, el.l
Etter hvert utvides lenkens lengde for å oppnå belønningen eller så kan man gi større premier for lengre lenker så klassen kan demokratisk stemme underveis over om de vil innkassere rask belønning eller spare til større belønning som f.eks. popkorn og film el.l.

onsdag 17. juli 2013

De utfordrende elevene og klasseledelsessystemer

Alle klasser har utfordrende elever. Alle lærere må ha en god plan for hvordan de vil lede klassen og hvordan de skal kommunisere med foreldrene. Jeg har brukt ulike systemer for å gi tilbakemelding til elever og foreldre. Noe fungerte men forbedringer kan alltid gjøres selv ifht de fungerende systemene. Det finnes selvsagt mange måter å gjøre det på, men her er det jeg prøvde i min klasse i år:

Hvordan gi tilbakemelding til foreldre og elever ang. oppførsel?

 
Vi jobbet med og øvet på rutiner og regler de første ukene på skolen - og kontinuerlig gjennom året.

          Først
prøvde jeg et system på tavlen der jeg laget et enkelt T-kart med :-) på ene siden og :-( på andre siden. Elevene fikk, felles for klassen, smilefjes eller "lei seg" fjes avhengig av om de klarte å følge reglene eller ikke. Målet deres var å ende med tre flere smilefjes enn "lei seg" fjes, uansett antallet før siste time. Da fikk de leke/spille spill i siste time. (I første klasse kunne vi begynne så enkelt men etter hvert gikk det litt lenger før de fikk belønningen) Det fungerte fint en liten stund men så måtte vi prøve noe nytt da elever etter hvert gjorde det til sport å få "lei seg fjes".

          Det som fungerte bedre for min klasse
og som vi endte opp med resten av året var å fokusere på dem som hadde mest utfordringer med å følge reglene og som dro med seg resten av klassen. De aktuelle elevene fikk hver uke individuelle timeplaner "smilefjesskjema" som var blanke. Etter hver time, kom de frem med skjemaene sine og jeg spurte dem hvordan de syntes timen hadde gått. De fikk :-) dersom det hadde gått fint, smilefjes med rett strekmunn (som betyr "dette klarte jeg litt") eller :-( som betydde "Dette må jeg nok øve mer på." Vi brukte ikke ord som dårlig oppførsel eller negative ord men fokuserte på hvordan det kunne forbedres. Elevene var for det meste selv helt enige i og foreslo selv det ansiktet jeg hadde tenkt å tegne på den timen allerede. Dersom jeg tegnet :-( ansikt, skrev jeg en kommentar på hva som gikk galt.
Det ble litt tidkrevende å gjøre hver time så etter noen måneder gikk vi gjennom timene før skolefri og før vi avsluttet skoledagen. To ganger for dagen gikk fint og de klarte å huske tilbake.
Foreldrene har vært veldig fornøyde med å få så konkrete tilbakemeldinger og lett fulgt opp hjemme også. Noen foreldre har valgt å gi belønninger hjemme etter hvor mange smilefjes elevene fikk på skolen.

          Jeg har sett litt på trafikklysmodellen for neste år..

Et stort grønt felt øverst
Et mindre gult felt i midten
Et lite rødt felt nederst
 
 
 
Alle elevene får en klesklype med navnet sitt eller tallet sitt på (Sjekk tidligere innlegg om tidsbesparende tips) som klypes på grønt. Dersom en elev ikke følger regler, flyttes han/hun til gult. Dersom han/hun igjen ikke følger regler, flyttes han/hun til rødt og får konsekvenser av dette.
Det negative er jo at alle ser hvem som gjør rett og galt og det føles på en måte som om man henger ut enkelte elever man bare vet kommer til å gå igjen.
Men på den annen side -alle elevene vet jo allerede hvem som gjør det de skal og hvem som ikke gjør det.. I tillegg får elevene som klarer å følge reglene bli sett også - på det grønne området, som blir en anerkjennelse av god oppførsel.
Det jeg er usikker på og ikke har kommet fram til er hvorvidt man kan flyttes frem og tilbake igjen..
Har man først havnet på gult.. kan man komme på grønt igjen? Eller når man er på rødt -kan man da jobbe seg opp igjen? Jeg har lest litt om at denne modellen gjerne bare brukes i begynnelsen av skoleåret mens man lærer reglene og rutinene.

          Det jeg mest sannsynlig kommer til å gå for er en videreføring av smilefjesskjemaet siden foreldrene var så fornøyde med det. Alle elevene får en ukeplan hver uke. På ukeplanen er det lekser, litt om uka som gikk, litt om uka som er, viktige ting å være obs på fremover, ukeord, badelister, mål i ulike fag og en enkel timeplan. Jeg tenkte å benytte meg av timeplanen som allerede kommer til å være på ukeplanen, istedenfor å lage et eget skjema til kun elevene med de største utfordringene. Slik vil vi kunne spare miljøet for en del papir og kunne utvide skjemaet til å gjelde alle elevene. I forbindelse med dette vil jeg understreke at jeg ikke gir ut noen utfyllende timeplan på ukeplanen der innholdet for hver time er listet opp hver uke. På min ukeplan står det kun faget, evt, rikskonsert, tur el. annet som unnviker fra timeplanen.

Planen er å ha en liten liste med alle de grunnleggende reglene nummererte; f.eks. #1 Rekk opp hånden før du snakker, #2 Sitt i ro på stolen, osv på ukeplanen og i klasserommet forøvrig. Elevene skal ha ukeplanmappen på pulten hele tiden. Dersom en elev bryter en regel, bruker jeg en farget tusjpenn til å skrive f.eks. #2 og så tellestreker bak (i tilfelle noen bryter samme regel flere ganger). Da slipper jeg å skrive kommentarer hver gang og i tillegg utvides det også til at ikke bare de mest utfordrende elevene men andre elever også kan få tilbakemeldinger på skoledagene sine.
Jeg håper et slikt system vil forenkle det enda mer for meg og samtidig gi foreldrene de konkrete tilbakemeldingene de ønsker.

tirsdag 16. juli 2013

Hvordan lese med barn?


Jeg har laget en liten "Hvordan lese med barn"-infolapp til elevenes foreldre.
Den blir delt ut på begynnelsen av skoleåret og komprimeres til "bokmerke-størrelse":


   Hvordan lese med barn?

Når du tror du er ferdig har du egentlig bare begynt!
Diskuter bøkene sammen før, etter og underveis i lesingen.
Her er noen tips til å få mer ut av lesingen:
 
 • Se på forsiden før boka åpnes opp; Hva tror du boka kommer til å handle om? Hvorfor?
 • Fikk denne boka deg til å tenke på noe annet du har lest tidligere?
 • Fikk denne boka deg til å tenke på noe spesielt?
 • Var det noe i boka som overrasket deg?
 • Hvilken del av boka likte du best?
 • Likner hovedpersonen på noen du kjenner?
 • Har du noe felles med hovedpersonen?
 • Dersom du kunne møte hovedpersonen, hva ville du sagt eller spurt om?
 • Sluttet boka slik du tenkte? Dersom ikke, hvilken slutt kunne du tenkt deg?
 • Dersom du skal anbefale boka til noen andre; Hvem vil du anbefale den til?
 • Hvilken bok eller hva kan du tenke deg å lese om nå når boka er ferdig?

Husk lesekvarten:
Les minimum 15 minutter hver dag!
                                                                      God bok!

 

søndag 14. juli 2013

Tidsbesparende tips - nummerere elevene

Sommerferien er godt i gang og jeg håper alle slapper godt av og nyter det.
Min favoritthobby om sommeren, når ungene er lagt, er å planlegge neste skoleår ;-)

Etter å ha lest på flere blogger av amerikanske lærere har jeg sett noe jeg tenker å prøve dette året: Når jeg lager elevlister skal jeg skrive listen i alfabetisk rekkefølge og hver elev får også et tall tildelt etter deres plass i den alfabetiske rekkefølgen.

Eks:
Anne 1,
Beate 2,
Cato 3,
Didrik 4,
Emil 5 osv.

Dersom alle elevene helt fra skolestart vennes til å skrive navnet sitt etterfulgt av tallet sitt, vil man da lettere kunne sjekke om alle har gjort det de skal bl.a. ifht lekser, innleveringer og prøver.

 • Når elevene leverer inn arbeid, legger de dem selv på sin plass i haugen så alle legges i haugen i stigende rekkefølge. Da er det fort gjort å bla gjennom og se hvem som ikke har levert ifht hvilke tall som mangler.

 • I tillegg kan man bruke tallene istedenfor navn dersom man henger elevlister i klasserommet. Da vil ingen utenforstående forstå hvem det gjelder, som f.eks dersom andre låner klasserommet etter undervisningstiden er over eller foreldre kommer inn og vil ha en prat.

 • Når viktige ark skal deles ut til elevene kan man også bruke nummerne istedenfor å skrive hele elevens navn i hjørnet på arkene. Da finner man lett ut hvem som har fått og ikke fått, hvem som har mistet sitt ark på gulvet ;-) el.l

 • Når man har brannøvelse kan elevene stille opp i stigende rekkefølge og si tallet sitt høyt. Da vet man kjapt om alle er der eller ikke.

 • Del elevene inn i grupper eller lag, bruk partall og oddetall som grupper, be elever som er svar i tregangen om å komme frem og stille seg opp i stigende rekkefølge? Få elev nr 5 + elev nr 2 til å stille seg opp foran og få eleven med verdien av summen (nr7) til å stille seg opp ved siden av.

                        Tidsbesparende og mattetrening samtidig!

Fortsatt god sommer!

søndag 16. juni 2013

Kandinsky

 
Denne synes jeg ble ganske flott på veggen!
Vi studerte bilder og lagde vårt eget store.
Hver elev fikk et kvadratisk ark delt i 2 x 2 ruter.
Elevene fikk male i de fargene de ville,
etter å ha studert detaljene til originalbildet av Wassily Kandinsky.
Til slutt ble de satt sammen til et stort bilde!

lørdag 8. juni 2013

Epleprosjekt/-tema

Skoleåret nærmer seg slutten og i den anledning vil jeg dele et av de prosjektene vi prøvde ut i klasserommet mitt dette året.

Passer fint for alle klasser på småtrinnet.

Første skoledag la vi et gult eple på et syltetøyglass og skrudde lokket igjen.
Gjennom skoleåret har vi hatt studieark der vi har tegnet hvordan eplet så ut, snakket om hva vi trodde kom til å hende med eplet og skrevet om hva vi så. Noen enkle diagrammer har det også blitt med epleprosjektet som utgangspunkt.

I midten av desember tok jeg et annet eple og la det i kottet i klasserommet.
Vi har studert, kommet med antakelser, skildret og tegnet det eplet også gjennom skoleåret.

Tre uker før skoleåret er ferdig ser eplene slik ut:

 
 
 "Eplet kommer til å bli grønt og ekkelt og lukte ekkelt og sånt.."
 
Eplet i glasset har forandret seg lite pga mangel på ny luft som er nødvendig for en optimal nedbrytningsprosess. (Det er litt brunt på kantene pga at skallet ble litt ødelagt da vi la eplet i glasset første skoledag. Eplet var litt større enn åpningen på glasset ;-))
Elevene har vært veldig fascinerte.
 
Eplet til høyre er eplet som har ligget tørt i friluft i det mørke kottet på klasserommet. Det er helt tørket, likner på en stor rosin og lukter som noe som best kan beskrives som eplekrydder.
 
Det har vært spennende for elevene å følge eplene og de har vært interesserte i å høre forklaringen på hvorfor ikke eplet er råttent enda.
 
Et enkelt og rimelig prosjekt å prøve ut neste skoleår for din klasse også?

fredag 5. april 2013

Filmer som utgangspunkt for diskusjon og sosialtrening

Et nytt virkemiddel jeg har begynt å bruke i undervisningen er videoer fra youtube.
Ikke nytt det egentlig, men typen filmer er nytt for meg..

Filmer som utgangspunkt for diskusjon.
Vi ser litt av filmen, stopper opp og spør spørsmål som;

"Hva har hendt hittil?"
"Hva tror dere kommer til å hende?"
"Hvorfor tror dere det?"
"Hvilken stemning er det?"
"Har dere følt dere slik noen gang?" osv..

På småtrinnet har det vært greit å bruke Pixar sine småfilmer. Korte og morsomme på samme tid.

Et eksempel er denne; (Som vi brukte som utgangspunkt for å snakke om å erte andre og å prøve å forstå andre sine tanker og nonverbalt språk. Denne filmen er også fin for å snakke om det å være annerledes, å være ny og gjengmentalitet.)

 
For the birds
 

 Partly Cloudy
 
En ganske aktiv gjeng elever har også hatt behov for å få litt energi ut av kroppen og en belønning for god oppførsel har vært å få danse til "I like to move it, move it" (Fra Madagascarfilmen). Da reiser elevene seg opp og synger og danser i takt med musikken. "I'm a gummy bear" - sangen er også populær til dette. For andre er dette sikkert gammelt nytt men for meg er disse måtene å bruke youtube på en ny oppdagelse ;-)