fredag 5. april 2013

Filmer som utgangspunkt for diskusjon og sosialtrening

Et nytt virkemiddel jeg har begynt å bruke i undervisningen er videoer fra youtube.
Ikke nytt det egentlig, men typen filmer er nytt for meg..

Filmer som utgangspunkt for diskusjon.
Vi ser litt av filmen, stopper opp og spør spørsmål som;

"Hva har hendt hittil?"
"Hva tror dere kommer til å hende?"
"Hvorfor tror dere det?"
"Hvilken stemning er det?"
"Har dere følt dere slik noen gang?" osv..

På småtrinnet har det vært greit å bruke Pixar sine småfilmer. Korte og morsomme på samme tid.

Et eksempel er denne; (Som vi brukte som utgangspunkt for å snakke om å erte andre og å prøve å forstå andre sine tanker og nonverbalt språk. Denne filmen er også fin for å snakke om det å være annerledes, å være ny og gjengmentalitet.)

 
For the birds
 

 Partly Cloudy
 
En ganske aktiv gjeng elever har også hatt behov for å få litt energi ut av kroppen og en belønning for god oppførsel har vært å få danse til "I like to move it, move it" (Fra Madagascarfilmen). Da reiser elevene seg opp og synger og danser i takt med musikken. "I'm a gummy bear" - sangen er også populær til dette. For andre er dette sikkert gammelt nytt men for meg er disse måtene å bruke youtube på en ny oppdagelse ;-)