fredag 6. november 2009

Å lese fagtekster - studieteknikk

Alle kan gjøre feil.. Lærere også.. og denne uka fikk jeg se resultater av noe jeg merkelig nok hadde glemt.

Etter å ha hatt en naturfagprøve i klassen, hvor jeg stilte få spørsmål, men om det mest essensielle de burde vite, var det tydelig at mange ikke visste hva som var mest viktig i fagteksten de burde kunne. Og selvfølgelig var det ikke før i det øyeblikket at jeg kom på at vanligvis pleier jeg å lære dem litt om studieteknikk og hvordan de skal lese fagtekster før jeg gir elever den første ordentlige prøven.. Vet ikke hvorfor jeg ikke kom på det med dette kullet.. men, men .. neste time blir det en gjennomgang av nettopp lesing av fagtekst og enkel studieteknikk. ;-)

Det elevene må vite om oppbygging av fagtekster er:
- at kapittelets overskrift sier hva det hele handler om (merkelig nok er det mange elever som ikke tenker over hva de egentlig holder på å lære om -selve temaet). Lag gjerne et tankekart med temaet som ener (sirkel i midten)
- deloverskrifter forteller hva som er det viktigste i emnet (skriv gjerne dette som toere i et tankekart). Første gang man skal lære et nytt tema eller om man skal lese til en prøve, kan det være lurt å kun lese deloverskriftene. Da får man en oversikt over hva det viktigste er. Bruk resten av tankekartet til å fylle ut detaljer som beskriver deloverskriftene.
- er man heldig, står det en liten boks med "etter dette kapittelet vil du kunne noe om...."og så en liste over de viktigste punktene fra kapitlet. Dette er det man trenger å kunne. Resten er for det meste eksempler eller utfyllende beskrivelser og detaljer.
- i enkelte bøker står det en oppsummering bakerst i kapittelet (la elevene bli kjent med sin bok). Oppsummeringen kan gi en pekepinn på om man har fått med seg det viktigste. Elevene kan bruke det til å se om de husker det mest essensielle etter de har lest gjennom alt.
- Tekst i rammer eller tekst som er uthevet ved f.eks farget bakgrunn inneholder ofte nøkkelkonsepter (puggekunnskap) og er særlig viktige.
- Tekst til bilder og illustrasjoner kan gjøre det letter å forstå poenger og fremmedord i teksten. Ikke glem dem selv om de muligens står skrevet med mindre skrift enn hovedteksten.

Når man skal undervise elevene om noe helt nytt, la dem først få lov til å:
  • lese overskriften (spør dem hva de tror kapittelet kommer til å handle om)
  • lese deloverskriftene (spør hva de tror de kommer til å lære om under de ulike deloverskriftene, samt hva de kan fra før om det)
  • Les tekst som er uthevet i tekstbokser, med farget bakgrunn eller i ramme. (Dette er de viktigste konseptene og bør pugges)
  • Les teksten til bildene eller illustrasjonene i kapittelet.
  • TIL SLUTT: Les teksten/undervis om temaet.
Siden jeg glemte det før prøven og resultatene ikke ble så gode, får de en ny sjanse på neste prøve (Denne får heller vektes mindre enn neste.) Det var jo ikke deres feil at de ikke visste hvordan de skulle lese til prøven..
Se gjerne mer om hvordan tankekart kan brukes itl studieteknikk eller som prøveform i et tidligere innlegg her :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar