torsdag 18. august 2011

"Hvor langt må jeg skrive???"


Hjemmelekse i 1. klasse. Her hjalp det å fortelle at hver setning kunne begynne med "Det er" da sønnen min skulle beskrive et bilde, og vips så kom setningene som perler på en snor. Artig å se :-)Alle lærere har opplevd og kommer til å oppleve å ha elever som ikke liker eller får til friskrivningsoppgaver av typen "fortell om..", "skriv om.." eller liknende. Slike oppgaver kan virke vanskelige for enkelte fordi de trenger å ha noe litt mer konkret å forholde seg til.
Eksempeloppgaver kan med fordel gjøres sammen på tavla i klasserommet ved å skape tekster sammen, hele klassen. Jo oftere, jo bedre.

Personlig mener jeg at jeg forventer mye av elevene på de fleste områder, men på dette området er jeg usikker og tar jeg gjerne imot tips fra andre.
Til dem som jeg vet sliter med norsk skriving, konsentrasjon eller bare ikke orker å skrive så mye, tilbyr jeg et minstekrav for skrivingen. Men dette er de absolutte minstekravene de må skrive, og det blir bare tilbydt til dem som virkelig trenger det, (dem som gjerne sliter med andre ting i tillegg);

Absolutte minstekrav i norsk friskriving:
Etter påske på 1. trinn: 1 full setning
2. trinn (til de aller svakeste: etter jul på 2. trinn): 3 setninger
3. trinn: 5 setninger
4. trinn: 8 setninger
5. trinn: 10 setninger
6. trinn: 15 setninger
7. trinn: 20 setninger

Har dere andre noen tips/kommentarer om hvilken praksis dere bruker?
Målet mitt er ikke at de skal telle setninger, men få erfaring i å skrive en viss lengde. Elevene får selvsagt hjelp til å variere setningene og å tenke gjennom begynnelse, midtdel og slutt osv.
De elevene som blir tilbydt minstekrav i skriving får det samme tilbudet ved leksene. I så tilfelle blir foreldrene informert så de kan si det samme, eventuelt justerer vi på tallet -sammen.

torsdag 11. august 2011

"Hva har du i lekse i dag?"

Tenk gjennom om du vil at elevene skal ha
..lekser til bestemte dager,
..fra en dag til neste dag
..eller lekser som går over en hel uke (i løpet av uka skal elevene være ferdige med side x-y i det ene faget og side v-w i det andre faget)
Mange foreldre vil nok foretrekke å vite om leksene for en hel uke slik at de kan planlegge å gjøre leksene på de dagene barna ikke har fritidsaktiviteter.

Tenk gjennom hvordan du vil at elevene skal få med seg hvilke lekser de har:
Her er noen valgmuligheter:

- Faste lekser hver dag, hver uke (Elevene har gjerne egne bøker som kun brukes til lekser.) Et eksempel kan være at elevene hver dag leser en side videre i leseboka og gjør en ny side i matteboka. Fordel: Da vet både foreldre og barn alltid hva leksen er. Krever lite planlegging fra lærerens side.
Ulempe: Gir lite rom for variasjon. Kan bli kjedelig og umotiverende for elevene.

- Skriv leksene ned i egen leksebok. Elevene får ei lita notisbok hvor de hver dag skriver ned leksene. Sett av fast tid til å skrive ned leksene. Tenk gjennom: Hva gjør elevene som "glemmer" lekseboka si og ikke har den med seg når leksene skal skrives ned?
Fordeler: Alle klassens lærere kan gi lekser etter hvert som de har timer med elevene. God skrivetrening for elevene, samt øvelse i å ta ansvar for egen læring.
Ulemper: Vær forbredt på at det tar tid å skrive ned leksene - og hva med dem som bruker lengre tid på å skrive dem ned enn resten av klassen? I tillegg bør det sjekkes at ingen har skrevet ned feil.

- Lekseplan/ukeplan (Læreren skriver leksene på en egen lekseplan eller ukeplan og deler ut til elevene).
Fordeler: Man slipper å være redd for at noen skriver leksene ned feil. Rom for variasjon. Elevene vet flere dager på forhånd hvilke lekser de har til hvilken dag og kan planlegge ut fra det.
Ulempe: Elevene blir "passive" ifht å ta ansvar for egen læring. Det krever god organisering mellom lærerne som har klassen. Kontaktlærere bør tidlig bli enig med faglærerne om når info om leksene fra deres fag må leveres kontaktlærer for at denne skal rekke å få det lagt inn på ukeplanen.

-Arbeidspakker. Læreren lager små pakker (bruk gjerne ziplockposer) med ulike lekser utfra hvilke mål elevene skal nå i løpet av året. Pakkene nummereres og elevene får hjem ulike pakker med oppgaver. Læreren må holde oversikten så ikke elevene får med seg samme oppgavepakke to ganger og at alle får med seg alle hjem.
Fordel: Variert for elevene. Leksene kan lages spennende og skreddersys utfra mål og evt tema. Spennende løsning for den kreative lærer!
Ulemper: Krever en del hjelp fra foreldre hjemme ifht å hjelpe med hver enkelt elevs lekse. Vanskelig å gjennomgå felles siden alle har ulike lekser.

- Muntlig gjennomgang på slutten av dagen. Lærer minner elevene om, muntlig, hva som er leksene til neste dag og elevene får tid til å hente leksebøkene. Selv opp i ungdomsskolen kan enkelte elever trenge denne daglige påminnelsen for å få med seg riktige bøker hjem. Sett av fem minutter til dette på slutten av hver skoledag.
Fordeler: Dersom foreldrene ikke er hjemme eller ikke er i stand til å hjelpe dem, vet elevene likevel hvilke lekser de har og kan forsøke å gjøre dem selv. Elevene har med seg riktige bøker hjem og vet hva de skal gjøre i dem, enten de har dem skrevet ned eller ikke

- Leksene på klassens nettside. Flere og flere klasser har sin egen private nettside, gjerne gjennom It's learning. Her bør leksene legges ut.
Fordel: Alle med internett tilgang kan få fatt i leksen selv om papirformatet er "glemt" eller "mistet".

Se også tidligere innlegg om temaet lekser (se innleggene her).

Nå er det like før startskuddet går.. What to wear?

Nytt skoleår, nye muligheter :-)

Tiden rett før det nye skoleåret begynner kan for en del lærere fortone seg som adventstiden før jul for barn. -Tiden for tanker, ideer, planlegging, forventninger og kanskje sommerfugler i magen for hvordan "dette året kommer til å gå". Det er heller ikke alle yrkesprofesjonelle forunt å få en ny start hver høst.

For "lærerinner" som skal begynne med sin første klasse nå, kan det være en ide å tenke gjennom klesvalg første skoledag. Jeg er på ingen måte forkjemper for at kvinnlige lærere bør ha skjørt og en stram knute i nakken, men må innrømme at jeg ved flere anledninger har blitt, skal vi si "oppfordret", til å ha på skjørt første skoledag og særlig som førsteklasselærerinne. Nå ville jeg nok valgt skjørt uansett første dag siden jeg er opptatt av å feire den store milepælen skolestart er i barnas liv men de høylydte kommentarene om at "det var så kjekt å se våre kvinnlige kolleger i skjørt i dag" har jeg vel følt egentlig ikke hører hjemme i vår tid. Flaks at jeg ikke henger meg opp i slikt ;-)

Uansett hva man velger å ha på seg første skoledag og om man er mann eller kvinne, kan det være en idè å ha på seg samme klær de to første dagene. Særlig som ny lærer i de yngste klassene. Noen elever er ikke flink med ansikter men kan føle en trygghet ved å se og evt kjenne igjen klær de så på læreren første skoledag også den andre dagen. (Ikke alle de samme klærne selvsagt, men enkeltdeler)

Dersom du enda ikke er helt sikker på hvordan du vil at klasserommet skal se ut, hva med å ta en titt på disse klasserommene: Google pics - classroom decorations ideas

Eller hvordan klasseromsdøren kan dekoreres for å skape tilhørighet eller enkelt og greit gjenkjennelse for elevene, se på disse; Google pics - classroom door decoration ideas

Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om skolestart så se gjerne gjennom dem for flere konkrete ideer og inspirasjon. Innleggene ser du på siden under overskriften "skolestart" eller mer spesifikke tema, som bl.a "organisering" og "klasseledelse"

Lykke til med starten!