fredag 26. mars 2010

Vårlige fornemmelser :-) Plantetid!

Våren er på full frammarsj og jeg er sikkert ikke den eneste som forbinder det med blomster..?
Planteprosjekt pleier å være nokså vanlige i klasserom rundt om i landet og jeg kan tenke meg det er mange elever som har kommet hjem med karse til påske :-)

Jeg er helt for "learning by doing", som Dewey sa, og da selvsagt også å la elevene plante blomster.
Imidlertid synes jeg det virker som om mange planter fordi elevene skal se utviklingen fra frø til blomst.
Elevene får en stor nok mengde frø til å være sikker på at hver og en av dem opplever å få en ferdig blomst til slutt. Plantene står i vinduskarmen og blir vannet noen ganger i uka.

Flott! ..men det går an å gjøre det om til en enda større læringsopplevelse enn det.
 • Hva om hver elev får nøyaktig samme antall frø og så ser man på forventet antall planter utifra spiringsprosenten? Har man 5 frø til hver og det er 80% spiringsgrad så kan dere se hvor mange som får nøyaktig fire blomster og hvor mange som får mer eller mindre enn det.
 • Klipp en A5 bok i to og la eleven få bruke det som "Plantejournal" og skrive en setning eller to hver dag om eventuelle endringer på frøene.
 • La elevene lage tegninger som beskriver hva de gjør og de ulike utviklingsnivåene plantene er på til enhver tid. Elevene kan lage en "bruksanvisning" der de limer bildene på et ark og skriver ca antall dager fra såing til første spire til første bladpar har spredt seg til eventuelt blomster kommer.
 • Gi elevene ulike typer frø og sammenlikn utviklingen. Venndiagram?
 • Gi hver elev ett frø hver og forklar at ikke alle planter vil klare seg selv om frøet blir sådd og får alt det trenger av stell og kjærlighet. Se hvor mange som får planter og hvor mange som ikke får. Lærer kan ha noen ekstra som elevene kan få med seg hjem om de skal det til slutt.
 • Kan elevene kanskje gi bort plantene sine til eldre på et sykehjem eller aldershjem? Kanskje overrekkelse i forbindelse med sanginnslag eller egne dikt om planter/blomster?
 • Lær om hvordan plantenes blader forteller hva slags klima de opprinnelig lever i.. Tykke blader/stengler der det er lite vann, spisse blader der det er for mye vann (så vannet skal renne av igjen) og liknende. Jungel, ørken, norske skoger..
 • Hva med å plante matplanter? Lær om spiselige planter i alle former.
 • Og om du virkelig er inspirert, hvorfor ikke høre med rektoer om du kan få etablere en skolehage? Se mer info her: skolehage.no
 • Medisinplanter, urter og krydder? -Et spennende alternativ evt. utfylling av temaet?
 • Se på viktigheten av plassering. Sett et likt antall frø fordelt på en vinduskarm, inne i et skap, i vann hele tiden, uten vann, i et kjøleskap ol. Se på hvordan plantene blir/ikke blir. Og utvid gjerne med å la planter som har vokst seg store og ser like sterke ut, bli fordelt på de samme stedene. Sammenlikn med hverandre og se også om det var likheter mellom frø og planter som var under samme forhold.
 • Hvem får den høyeste solsikken i løpet av ferien?
Plant gjerne i tomme melkekartonger som elevene kan dekorere på utsiden om de vil.
Husk på å ha litt sand/småstein i bunnen.

Lykke til!

fredag 19. mars 2010

"Kjæledyr" i klasserommet?

En lokal barnehage har akkurat nå rugekasser på avdelingene og de forventer å få kyllinger i løpet av helgen eller begynnelsen av uka. Personlig synes jeg kyllinger er veldig søte, og skulle ønske min barnehage hadde det da jeg var liten. Dette fikk meg itl å tenke på det å ha "kjæledyr" i klasserommet.
Når jeg leser rundt på amerikanske og britiske lærerforum dukker temaet "class pet" opp og det å ha kjæledyr i klasserommet virker ikke helt uvanlig.
 • ansvar
 • empati
 • positiv fysisk nærkontakt
 • en venn å dele hemmelighetene sine med..
 • Styrker klassefølelsen, vi-følelsen
 • Og noen kan nok se på dem og drømme se bort til et rolig behagelig sted.. ;-)
Fordelene er mange, og særlig for de barna som ikke har mulighet til å ha kjæledyr hjemme.
Selvsagt bør man være sikker på at ingen i klassen er allergisk mot det aktuelle levende vesenet.
I tillegg bør man ha mulighet til å plassere dyret i helgene og feriene . (Noe som gjerne kan gå på rundgang hos de foreldrene og barna som ønsker det, evt kan lærer ha det hjemme).
Kaniner, marsvin og liknende kjæledyr tenker jeg personlig ville blitt stresset av for mye håndtering og flytting frem og tilbake? Jeg vet dessverre ikke så mye om kjæledyrhold på de områdene, men hva med disse?:
 • Pinnedyr? Oppbevares i akvarium m/veldig finmasket netting over stick insects
 • Maur? Oppbevares i akvarium med meget finmasket netting over eller kjøp en antfarm på nettet -enten med sand eller spesialgele. ant farm ant farm central
 • Fisker/akvarium? akvaforum Akvarium kan imidlertid være vanskelig å flytte på.
Personlig synes jeg maur i antfarms virker artige og de er veldig lærerike for barna, samt økonomiske ;-)
Mon tro om jeg må høre med rektor om det er mulig å ha en slik en i klasserommet til høsten? Dollaren og pundet er jo gunstige å handle med akkurat nå også..

Men for all del -husk å ikke innføre dyrene fra utlandet. Pinnedyr og fisker har de fleste dyrebutikker, og maur.. vel, de finnes jo hvor som helst..

Hva gjør man med det valgte klassedyret?
 • Studerer
 • Lærer fakta
 • Tegner
 • Tar ansvar og mater
 • Skriver historier
 • Lager kunstverk
 • Sammenlikner med andre insekter/dyr
 • Temaarbeid
 • Kunst og håndverk
 • ...

søndag 14. mars 2010

Prøver.. for eldre elever

Sitter her og vurderer en større prøve (for de eldre elevene) som går over flere kapitler. Den siste tiden har det blitt for det meste prøver med åpne spørsmål. Selvsagt får en et godt overblikk over hva elevene kan og ikke kan, men det tar så enormt lang tid å rette.. I tillegg er jeg litt usikker på om tolkningsevnen min endrer seg i løpet av en lang retteseanse slik at tilbakemeldingene kan bli ulike, basert på om prøven blir rettet først eller sist. Er det slik at forventningene endrer seg i fohold til om de første prøvene en retter er gode eller dårlige? Nå tenker jeg ikke på matematikkprøver men gjerne fag som samfunnsfag, naturfag, norsk, engelsk osv..

Jeg har vært fascinert av "multiple choice" prøver, prøver med flere svaralternativer, og vurderer å bruke en slik. Kom til å tenke på førerprøven slik den var da jeg tok den.
Ett spørsmål -fem svaralternativer.
Hvor mange av svarene som er rette får du ikke vite noe om.

Slik kunne jeg tenkt meg å legge opp prøven:
Ser for meg et ark med spørsmål og svaralternativer og et annet ark hvor man skal registrere svarene (svarark). (Om du lurer på hvorfor jeg vil ha ulike ark, les lenger nede.)
Prøven kan bli gjort vanskelig ved at svarene er ganske like slik at man må ha fått med seg detaljer for å svare rett. Kanskje bare enkelte småord skiller svarene i svaralternativene.
Spørsmålene blir nummerert og svaralternativene får bokstavene A-E.
Svararket blir et rutenett med 6 kolonner der det står "spørsmål" i første kolonne og deretter de fem bokstavene i de resterende kolonnene.

I tillegg til flervalgsspørsmålene ser jeg for meg helt til slutt å ha en åpen oppgave der elevene kan skrive om et valgfritt emne fra kapitlene. Slik ser jeg for meg å kunne skille elevene - i tilfelle noen kun har gjettet og krysset av i tilfeldige ruter.. De kan ha vært heldige og tjent noen poeng på det selv om de ikke kan stoffet.

Kanskje noen lurer på hvorfor jeg vil ha ulike ark til spørsmål og svarregistrering?
En teknikk noen amerikanske lærere bruker er lik den jeg beskriver. Fasitarket til læreren er helt identisk med svararket. På fasitarket klippes det hull/en klipper bort de rutene som tilsvarer riktig svar og så er det bare å legge det oppå elevenes svarark og se om de har kryss i rutene det er hull i. Lærerne bruker markeringstusj og tusjer lett i hver av hullrutene slik at når arket taes bort igjen, har de vist eleven hva som var det rette svaret samt at de får et overblikk over eventuelle andre feilkryss.

Noen andre som har erfaring med multiple choice prøver?