torsdag 11. august 2011

"Hva har du i lekse i dag?"

Tenk gjennom om du vil at elevene skal ha
..lekser til bestemte dager,
..fra en dag til neste dag
..eller lekser som går over en hel uke (i løpet av uka skal elevene være ferdige med side x-y i det ene faget og side v-w i det andre faget)
Mange foreldre vil nok foretrekke å vite om leksene for en hel uke slik at de kan planlegge å gjøre leksene på de dagene barna ikke har fritidsaktiviteter.

Tenk gjennom hvordan du vil at elevene skal få med seg hvilke lekser de har:
Her er noen valgmuligheter:

- Faste lekser hver dag, hver uke (Elevene har gjerne egne bøker som kun brukes til lekser.) Et eksempel kan være at elevene hver dag leser en side videre i leseboka og gjør en ny side i matteboka. Fordel: Da vet både foreldre og barn alltid hva leksen er. Krever lite planlegging fra lærerens side.
Ulempe: Gir lite rom for variasjon. Kan bli kjedelig og umotiverende for elevene.

- Skriv leksene ned i egen leksebok. Elevene får ei lita notisbok hvor de hver dag skriver ned leksene. Sett av fast tid til å skrive ned leksene. Tenk gjennom: Hva gjør elevene som "glemmer" lekseboka si og ikke har den med seg når leksene skal skrives ned?
Fordeler: Alle klassens lærere kan gi lekser etter hvert som de har timer med elevene. God skrivetrening for elevene, samt øvelse i å ta ansvar for egen læring.
Ulemper: Vær forbredt på at det tar tid å skrive ned leksene - og hva med dem som bruker lengre tid på å skrive dem ned enn resten av klassen? I tillegg bør det sjekkes at ingen har skrevet ned feil.

- Lekseplan/ukeplan (Læreren skriver leksene på en egen lekseplan eller ukeplan og deler ut til elevene).
Fordeler: Man slipper å være redd for at noen skriver leksene ned feil. Rom for variasjon. Elevene vet flere dager på forhånd hvilke lekser de har til hvilken dag og kan planlegge ut fra det.
Ulempe: Elevene blir "passive" ifht å ta ansvar for egen læring. Det krever god organisering mellom lærerne som har klassen. Kontaktlærere bør tidlig bli enig med faglærerne om når info om leksene fra deres fag må leveres kontaktlærer for at denne skal rekke å få det lagt inn på ukeplanen.

-Arbeidspakker. Læreren lager små pakker (bruk gjerne ziplockposer) med ulike lekser utfra hvilke mål elevene skal nå i løpet av året. Pakkene nummereres og elevene får hjem ulike pakker med oppgaver. Læreren må holde oversikten så ikke elevene får med seg samme oppgavepakke to ganger og at alle får med seg alle hjem.
Fordel: Variert for elevene. Leksene kan lages spennende og skreddersys utfra mål og evt tema. Spennende løsning for den kreative lærer!
Ulemper: Krever en del hjelp fra foreldre hjemme ifht å hjelpe med hver enkelt elevs lekse. Vanskelig å gjennomgå felles siden alle har ulike lekser.

- Muntlig gjennomgang på slutten av dagen. Lærer minner elevene om, muntlig, hva som er leksene til neste dag og elevene får tid til å hente leksebøkene. Selv opp i ungdomsskolen kan enkelte elever trenge denne daglige påminnelsen for å få med seg riktige bøker hjem. Sett av fem minutter til dette på slutten av hver skoledag.
Fordeler: Dersom foreldrene ikke er hjemme eller ikke er i stand til å hjelpe dem, vet elevene likevel hvilke lekser de har og kan forsøke å gjøre dem selv. Elevene har med seg riktige bøker hjem og vet hva de skal gjøre i dem, enten de har dem skrevet ned eller ikke

- Leksene på klassens nettside. Flere og flere klasser har sin egen private nettside, gjerne gjennom It's learning. Her bør leksene legges ut.
Fordel: Alle med internett tilgang kan få fatt i leksen selv om papirformatet er "glemt" eller "mistet".

Se også tidligere innlegg om temaet lekser (se innleggene her).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar