onsdag 17. februar 2010

Organisering i klasserommet

Det å ha vikartimer eller å fungere som assistent eller tolærer i andre klasserom kan være veldig spennende og lærerikt og denne uka har jeg fått muligheten til å bli bedre kjent med andre elever, klasserom og organiseringsmåter. Jeg har selvsagt værti andre klasserom tidligere, men nå har jeg hatt muligheten til å tilbringe lenger tid med klassene. Denne gangen har jeg lagt særlig merke til de ulike organiseringsmetodene som finnes i klasserommene.
Selvsagt spiller klasserommets størrelse en rolle i fht hvordan en organiserer det, men jammen er det mye ulik organisering man kan få ut av et lite klasserom også. Kanskje et slikt innlegg hadde passet best på begynnelsen av skoleåret? Tja, kanskje, men det går jo fint an å endre underveis også.

Her er noen observasjoner som jeg har gjort denne uka og i andre klasserom tidligere, i tilfelle andre er nysgjerrige på mulighetene. Eventuelle refleksjoner ble gjort utfra hva jeg så, men hvorvidt organiseringen fungerte bra eller ikke i den aktuelle klassen har selvsagt med flere variabler å gjøre, som elevers personligheter, lærers forventninger, undervisningsmetoder oa.:
 • I en klasse sitter elevene i grupper på 6 og 5. Elevene sitter sidelengs ifht tavlen, noe som kunne vært et problem og ført til småirritasjon "Jeg kan ikke se for de sitter i veien for meg". Det virket som om det fungerte greit for læreren som gav elevene oppgaver og organiserte undervisningen ut fra at det var lov til å snakke med lave stemmer sammen mens man jobbet. Mye arbeidsplan og mindre del tavleundervisning i det klasserommet. Det var tydelig at elevene var vant med situasjonen, for de "fløt" rolig rundt i klasserommet og hentet det de trengte for å utføre oppgavene, lånte av hverandre og klarte å unngå å stoppe opp for å snakke med hverandre. Dette må de ha trent på! Litt imponert over at det var mulig, men jeg klarer ikke helt å se for meg at det ville fungert like bra i alle klasserom.. For meg personlig var det litt for mye bevegelese -til tross for at det foregikk stille. Jeg ville nok trengt ro i den form at jeg ikke hele tiden i øyekroken kunne se andre som beveget seg bort fra plassene sine.
 • I en annen klasse var det litt bedre plass og organiseringen annerledes. Elevene var delt i fem rullerende grupper. Det var et stort gruppebord med 8 elever i midten av rommet. Også her satt elevene sidelengs mot tavlen. På den ene siden av gruppebordet var pultene satt sammen to og to bak hverandre. 8 elever satt der, fordelt på fire doble bord. På den andre siden av gruppebordet var det fire enkle pulter bak hverandre ved vinduet. Reglne var at på gruppebordet kunne man hviske med hverandre, De som satt ved et dobbeltbord kunne hviske sammen kun de to, mens de som satt på enkeltbord ikke fikk snakke med andre når de jobbet. Elevene rullerte på plasseringene -en uke alene, to uker på gruppebord, to uker med en sidemann og tilbake alene. Elevene visste forventningene som var til hver pultorganisering. Undervisningen foregikk hovedsaklig som tavleundervisning og medfølgende oppgaver etterpå. Elevene som satt alene hadde læreren som hjelp om de lurte på noe. De som ikke satt alene kunne hjelpe hverandre med å forklare -men ikke gi hverandre svarene på oppgavene. Læreren forklarte rulleringen med at alle trenger å lære seg å jobbe på ulike måter. Noen ganger er de alene om noe mens andre ganger kan de ta det opp med en eller flere andre og diskutere.
 • Et klasserom hadde elevene sittende en og en på rekke og rad med ansiktet mot tavlen. Det ble litt trangt å gå rundt i rommet, men bortsett fra det virket det som om elevene hadde mulighet til å virkelig konsentrere seg med oppgavene de skulle gjøre. Her var det tavleundervisning og oppgaver etterpå -alt fra samme stolplass. Her skulle ikke elevene hviske sammen men det skulle vært helt stille når de jobbet. Tidligere har jeg likt at elevene sitter en og en, men nå er det en stund siden mine har gjort det og i dette klasserommet kom jeg på hvorfor. Av de klasserommene jeg har besøkt hittil denne uka var det faktisk mest støy og urolighet i det klasserommet der elevene ikke fikk samhandle med andre. Elevene gikk og spisset blyanter og "skulle bare hente noe" og endte opp med å snakke med noen andre elever mye oftere enn jeg så i de andre klasserommene. Mine tanker gikk da til at dette kunne ha noe med at det ble litt ensomt å sitte alene og at fokuset ble rettet mot det å være med andre istedenfor oppgavene de skulle gjøre, for å få litt nærkontakt. Og det er det samme jeg opplevde sist med klassen min også..
 • I en mer aktiv klasse jeg har besøkt tidligere, satt elevene i hestesko. Det var generelt mye lyd i det klasserommet, mye pga sterke personligheter og bemerkelsesbehov hos elevene, men også pga at det passet best til undervisningsstilen hans. Læreren, som selv var en energisk mann, sa han etter å ha prøvd alt annet endte opp med hesteskoformasjon i den aktuelle klassen. Undervisningsmetodene fokuserte på presentasjoner og diskusjoner -mye muntlig, og da passet det best om det var plass til aktivitet og at alle kunne se hverandre når de snakket sammen. Det var mye bevegelser til det som ble sagt -og generelt mer fysisk undervisning og fokusering på "learning by doing" noe praktisk. Og da trengte de gulvplass.
 • I et klasserom satt elevene en og en med ansiktet mot veggen, skillevegger eller vinduene. Noen elever hadde opphengt alfabet og liknende huskelapper som den aktuelle eleven trengte. Dette gjorde at det ble mye plass til oppbevaringsreoler og utstyr lagret midt i rommet. Foran tavlen var det benker i en hestesko. All instruksjon og undervisning foregikk i hesteskoen. Elevene gikk deretter til plassene sine for å jobbe alene. Det fungerte bedre i dette klasserommet enn i det andre der elevene satt en og en. Mine egne tanker gikk mot at kanskje de fikk tilfredsstilt behovet for fellesskap og nærhet ved å sitte på benkene sammen først? i tillegg måtte de fysisk bevege seg for å komme seg til pultene sine etterpå -noe som ble en liten pause og variasjon før arbeidet tok til på egenhånd? Elevene var aktive i hesteskoen og satt musestille ved pultene sine. Ikke dumt. Må prøve ut den en gang jeg og ;-)

3 kommentarer:

 1. Eg innreia eit klasserom for sjunade trinn slik du skriv i det siste punktet. I tillegg hadde eg tilgang til gruppebord rett utanfor klasserommet (open skule). Ein fin bi-effekt er at ein veit kva type aktivitet som skal skje på dei forskjellige områda. Benk = samtale/læring i fellesskap. Pult = individuelt arbeid. Låg kviskring med sidemann kan ein vurdera. Gruppebord = samarbeid i gruppe, eller to og to.
  I tillegg er det smart å innreia klasserommet slik når ein brukar PC. Då kan ein lett observera dei fleste skjermane uansett kvar ein er i klasserommet. Då vert det lett å halda oversikt.

  Skilleveggar, hyller og andre ting kan fungera som vegg...

  SvarSlett
 2. Det er utrolig fascinerende å se og høre om hvordan andre lærere har det i sine klasserom. Ble også mer motivert til å prøve den varianten av å lese innlegget ditt! Takk :-)

  SvarSlett
 3. emil andre valde wants you!

  SvarSlett