fredag 15. april 2011

Ser du alle elevene?

Dette temaet er tatt opp tidligere også men er så viktig at her kommer det igjen:
Dersom man er lærer for en klasse med 9 elever føler man kanskje at man har full oversikt over alle elevene og at man ser dem hver dag, men det kan være mer utfordrende om man har 26 elever i klassen. Hvordan skal man se til at alle elevene blir sett og hørt?

Her er noen tips/ alternativer til organisering på det området:
 • Hver morgen eller på slutten av hver dag, still deg ved døren og håndhils på elevene og si navnet deres.
 • Eventuelt kanskje det passer bedre i din klasse at elevene kommer frem en og en på slutten av dagen og tar læreren i hånden og sier "Takk for i dag", hvorpå læreren selvsagt sier "Takk for i dag, Lise".
 • Pass på å nevne hver elevs navn minst en gang hver dag.
 • Noen lærere har en klasseliste hengende ved kateteret (vanlig papirliste som kan lamineres. Kryss av på listen med whiteboard tusj etter hvert som du har nevnt en elevs navn. På slutten av dagen tørkes listen av og listen er klar for neste dag)
 • Pass på å ikke bare nevne navnet til elevene, men også vise at du ser dem, gjerne ved å stille spørsmål eller gi positiv feedback.
 • Noen lærere fokuserer også på at for noen elever kan lærer-elev forholdet være den eneste kontakten med voksne elevene får den dagen. Et lite klapp på skulderen kan være koselig for noen men pass på..Fysisk kontakt kan mistolkes. Ikke alle elever liker å bli tatt på og noen kan misforstå.. Vær varsom på det området. Å ta elevene i hånden eller gi en "high five" kan være de tryggeste alternativene.
 • Del elevene inn i grupper, noen elever tildeles hver dag. Disse elevene blir da ekstra fulgt opp og kartlagt på den utvalgte dagen. Alle skal selvsagt få hjelp, men i fht å se nærmere på utvikling, nivå ol kan det være lettere å fokusere på noen elever hver dag og å notere seg bl.a. hvordan undervisningen enda bedre kan tilpasses akkurat dem. Uansett hvordan du gjør det kan et godt organisert system gjøre det hele enklere. Og tenk også på foreldresamtalene. Da er det godt å ha underveisnotater å dobbeltsjekke evt vise til.
 • Ikke bare si navnet deres men prøv å smile til alle elevene hver dag. ;-)
 • Spør og snakk med elevene om ting som ikke angår skolen også; Vis at du bryr deg og er interessert i å lære mer om dem og å vite hvordan de har det på alle områder. "Hvordan gikk det på fotballturneringen i helgen, Helge?" "Så fin du er på håret i dag, Lise"
 • Er det et område en elev har særlige kunnskaper om? Kanskje de vil fortelle om / undervise resten av klassen. (Styrker selvtillit også, men for all del, ikke press..) Uansett om de vil dele kunnskapen eller ikke, vil eleven sette pris på å bli spurt og føle at han/hun har blitt sett ved å bli spurt.
 • Noen klasser har et "thumbs up" minutt. Dersom en elev har gjort noe fint eller vært særlig flink til noe, fortell klassen om det og gi eleven "tommelen opp" sammen med de andre elevene i klassen.   (Ha gjerne en liste her også så du er sikker alle får oppmerksomheten.)

2 kommentarer:

 1. Denne var god! Den burde flere ha benyttet seg av - jeg tror det å bli sett er en av de aller viktigste hendelsene i skolehverdagen. Å føle at noen ser en, omså bare gjennom et blikk, et håndtrykk eller gjennom bruk av navnet, det kan være et være eller ikke være for noen. Fikk likevel lyst å pirke litt på ett punkt her: "Spør og snakk med elevene om ting som ikke angår skolen også; Vis at du bryr deg og er interessert i å lære mer om dem og å vite hvordan de har det på alle områder. "Hvordan gikk det på fotballturneringen i helgen, Helge?" "Så fin du er på håret i dag, Lise"" - Selve punktet er veldig bra det også, men her er det viktig å være obs, for eksemplene her viser hvilke forventninger vi har jenter på den ene siden og gutter på den andre. Denne er klassisk, guttene ses for hva de gjør, jentene for hvordan de ser ut. Også her burde man kanskje ha to kolonner for hvert navn på den laminerte lista - en for kommentarer på gjort og en for kommentarer for utseende. Vi trenger alle begge deler, både jenter og gutter. Skal jeg ut i klasserommet igjen, så tror jeg denne lista skal henge på arbeidsplassen min så jeg blir minnet på å se hver enkelt elev - hver dag! Pluss til deg for også å nevne barna med de spesielle interessene og de særlige kunnskapene!

  SvarSlett
 2. Takker for kommentar. :-)
  Jeg er helt enig med deg i at man må passe på å gi positive tilbakemeldinger på ulike områder ved elevene så det var et godt tips å ha to kolonner!

  SvarSlett