torsdag 6. mai 2010

fotografering


En flott aktivitet på denne årstiden er å lære elevene hvordan de skal ta bra bilder.
Skolene har vanligvis minst ett kamera man kan låne for å ta bilder i skolesammenheng.
Vis eksempelbilder fra nettet -bilder med "feil", riktig komponerte bilder, merkelige bilder, og bilder av dagligdagse ting. Lag gjerne en powerpoint med bildene og diskuter hva som gjør hvert bilde bra eller dårlig.
Lær dem om hvor nært man kan gå for å få et bra detaljbilde, en kjapp innføring i zoom og litt om fokusering når man tar avstandsbilder.
Lag klasseprosjekt med temaer som
"nærmiljøet vårt",
"levende vesener",
"klassen vår",
"skolen vår",
"våren",
"grønne ting",
"hverdagsglede",
"ansikter",
"dører" etc.

Del elevene opp i grupper på gjerne fire elever og la dem samarbeide.
Gruppene går ut og tar bilder (hver elev bør få tatt flere) med kameraet.
  • Elevene ser gjennom alle bildene gruppen har tatt og hver elev velger så ut ett av sine bilder (favorittbildet). Bruk bildene til tekstskaping.
  • Lag overskrifter (for eksempel fragmenterte setninger)
  • Skriv dikt
  • Skriv en begrunnelse for hvorfor de liker bildet
  • Lim bildet midt på et ark og lag en collage rundt bildet som passer til motivet
  • Dersom de tar bilder av ulike dører, skriv tekster om hva som finnes bak døren -på den andre siden
  • Forstørr bildene opp og ha en fotoutstilling for foreldre og andre klasser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar