lørdag 15. januar 2011

Mer om begavede barn

Etter å ha lest mer om begavede barn igjen (med utgangspunkt i Lykkelige barn sin hjemmeside -som nå har fått en mengde lenker til informasjon fra inn- og utland på området) ble jeg nesten trist av å lese enkelte historier om hvordan disse barna og foreldrene ikke har et positivt forhold til skolen. 
(Til informasjon ble min interesse for begavede barn vekket da jeg som 18 åring reiste til USA som au-pair. Det ene barnet i familien var særdeles begavet og gikk på egen skole "for the gifted and talented" der de tok utgangspunkt i å undervise barna på et nivå 1 1/2 år eller mer foran deres jevnaldrende.)

Blant annet fant jeg nettopp en video på youtube som tar for seg temaet på en omstendig måte. Filmen varer 1 time, men kan være vel verdt tiden, og særlig om en mistenker at en elev i klassen kan være begavet.
Her presenteres myter og sannheter, realiteter, kjennetegn, utfordringer oa av interesse.
(Dersom du søker på "gifted education på youtube, finner du mange filmer om temaet, noen ok, noen ikke fullt så gode ;-) )Begavede barn er som oftest ikke begavede på alle områder - i alle fag- på skolen.
De er ofte spesielt talentfulle innen noen områder, fagfelt som gjerne kan relateres til læringsstiler.

Begavede barn har like mye å være stolt av som dem som er flink i fysiske aktiviteter
som fotball, dans, pianospilling eller annet som gjerne mer tradisjonelt sett har vært lov å "skryte" av..
Det å være "nerd" eller "bedreviter" bør ikke sees ned på i klasserommet men heller sees på som ressurs.

Begavede barn trenger ikke flere av de samme oppgavene som resten av klassen holder på med, ei heller å være lærerens hjelper i klasserommet,
 men må få oppgaver som trener dem opp i det de trenger å lære seg (Se liste under).
Begavede barn er ofte forut for sine jevnaldrende når det gjelder kunnskap om et spesielt område
og de lærer raskere, noe som gjør at de ikke trenger like lang tid på repetisjoner av samme type oppgaver men raskere kan eskalere til neste nivå eller tema.

Begavede barn kan være ekstra sta, ekstra følsomme, uorganiserte,
og ha vanskeligheter med å ha sosiale relasjoner med jevnaldrende.
De er sjelden "supermennesker" på alle områder.

Noen begavede barn kan bli feildiagnostisert med diagnoser som ADHD eller Asperger,
da begavede barn som ikke får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå
kan få mange reaksjoner som også samsvarer med disse reaksjonene.

Mange begavede barn kommer i konflikt med lærerne sine
fordi de kan bli urolige om de ikke får tilpasset utfordringene i skolen til sitt nivå
eller fordi de virker som "bedrevitere", noe enkelte lærere føler seg truet av.
I enkelte tilfeller kan en lærer oppleve at det begavede barnet vet mer om et spesielt område
enn det læreren kan -og læreren kan føle seg truet av dette.

Begavede barn har rett til tilpasset opplæring på sitt nivå,
i likhet med barn i skolen som har andre utfordringer
(Ja det kan være en stor utfordring å ikke være på samme nivå som sine jevnaldrende)

Forslag til håndtering og undervisning av begavede barn
(punkter hentet fra "gifted and talented students: meeting their needs in New Zealand schools"):
 
1. Presenter vide tema som kan relateres til større problemer eller saker
2. Integrer og tilpass opplæringen til læringsstiler
3. Presenter relaterte og forsterkende opplevelser
4. La elevene fordype seg i selvvalgte tema
5. Lær barna uavhengig og egenmotivert læring og studieteknikker
6. Lær elevene å utvikle produktiv, kompleks og abstrakt tankevirksomhet
7. Fokuser på åpne oppgaver der det kan være mange svarmuligheter
8. Lær elevene å undersøke og metodikk for å finne ut av ting
9. Gjør det mulig for elevene å selv velge form for sluttproduktet, facebookside, faktatekst, kunstverk, el.l.
10. Vær positiv til nye spørsmål som utfordrer eksisterende tanker om et tema eller fagfelt
11. Bedøm resultater utfra spesifikke krav som elevene får vite om på forhånd
 
På siden merket "Ressurser" finner man bl.a link til svaret; "På forespørsel fra Lykkelige Barn har departementet utdypet hva sentrale myndigheter mener med tilpasset undervisning som nevnt i utdanningslovens §1-3."
 
Jeg vil anbefale å se nærmere på denne siden hvor du vil finne mye relevant informasjon: http://barn.ystenes.com/
 
Samt på denne siden: http://www.hoagiesgifted.org/
 
Her vil du bl.a finne info om hvordan undervise begavede barn.

2 kommentarer:

 1. Hei. Jeg syntes dette emnet var så interessant at jeg har lenket til artikkelen din på Skolelyst. Håper det er i orden.

  SvarSlett
 2. Flott at du skriver om begavede barn.

  Sommeren 2011 kom den første norske fagboken om disse barna "Evnerike barn. En utfordring for skolen", skrevet av Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen.
  http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-895-8

  Foreldrenettverket Lykkelige barn jobber også for at fler skal få mer informasjon om disse barna: www.lykkeligebarn.no

  SvarSlett