søndag 14. juli 2013

Tidsbesparende tips - nummerere elevene

Sommerferien er godt i gang og jeg håper alle slapper godt av og nyter det.
Min favoritthobby om sommeren, når ungene er lagt, er å planlegge neste skoleår ;-)

Etter å ha lest på flere blogger av amerikanske lærere har jeg sett noe jeg tenker å prøve dette året: Når jeg lager elevlister skal jeg skrive listen i alfabetisk rekkefølge og hver elev får også et tall tildelt etter deres plass i den alfabetiske rekkefølgen.

Eks:
Anne 1,
Beate 2,
Cato 3,
Didrik 4,
Emil 5 osv.

Dersom alle elevene helt fra skolestart vennes til å skrive navnet sitt etterfulgt av tallet sitt, vil man da lettere kunne sjekke om alle har gjort det de skal bl.a. ifht lekser, innleveringer og prøver.

  • Når elevene leverer inn arbeid, legger de dem selv på sin plass i haugen så alle legges i haugen i stigende rekkefølge. Da er det fort gjort å bla gjennom og se hvem som ikke har levert ifht hvilke tall som mangler.

  • I tillegg kan man bruke tallene istedenfor navn dersom man henger elevlister i klasserommet. Da vil ingen utenforstående forstå hvem det gjelder, som f.eks dersom andre låner klasserommet etter undervisningstiden er over eller foreldre kommer inn og vil ha en prat.

  • Når viktige ark skal deles ut til elevene kan man også bruke nummerne istedenfor å skrive hele elevens navn i hjørnet på arkene. Da finner man lett ut hvem som har fått og ikke fått, hvem som har mistet sitt ark på gulvet ;-) el.l

  • Når man har brannøvelse kan elevene stille opp i stigende rekkefølge og si tallet sitt høyt. Da vet man kjapt om alle er der eller ikke.

  • Del elevene inn i grupper eller lag, bruk partall og oddetall som grupper, be elever som er svar i tregangen om å komme frem og stille seg opp i stigende rekkefølge? Få elev nr 5 + elev nr 2 til å stille seg opp foran og få eleven med verdien av summen (nr7) til å stille seg opp ved siden av.

                        Tidsbesparende og mattetrening samtidig!

Fortsatt god sommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar