lørdag 4. juli 2009

2 sannheter og 1 løgn

En artig oppgave som passer best fra 3. klasse og oppover: (I gruppe eller klassevis)
Og gjerne blant lærerkolleger også for å bli bedre kjent med dem.

2 sannheter og en løgn:
Del elevene inn i grupper på 3-5 stk.
Hver elev trenger et ark å skrive på.
Det kan være lurt å på forhånd ha laget et ark som er klart til å skrive på. (Se nederst)

-Hver elev skriver tre setninger om seg selv som de andre ikke skal se. -To sanne setninger og en setning som ikke er sann. Si til elevene at de bestemmer selv om de vil begynne med en løgn, skrive den som andre setning eller skrive den til slutt.
- Når alle har skrevet setningene, går gruppemedlemmene sammen og leser setningene høyt for hverandre. Elevene skal prøve å gjette hvilken setning som er løgn. De skriver svaret på arket (Setter et kryss i rett rute) og så leser neste elev opp sine setninger. Til slutt avslører hvert gruppemedlem hva som var løgnen. Elevene kan se hvem som klarte å avsløre flest løgner til sammen.
På arket må det være 3 nummererte linjer øverst (Plass til å skrive en setning på hver linje).
Under må det være et diagram med 4 kolonner og rader likt antall gruppemedlemmer.
1. kolonne får overskriften navn (på gruppemedlemmene)
2. kolonne får overskriften 1
3. kolonne får overskriften 2
4. kolonne får overskriften 3
Et ferdig ark vil gjøre det lett for elevene å registrere hvor hvem sine løgner er. Elevene setter x under overkriften 1 dersom de tror det var 1. setning som var usann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar