onsdag 8. juli 2009

Konkurranser for å sjekke elevenes kunnskaper

Noen artige konkurranser for å repetere viktige elementer, sjekke definisjoner, staving, ordforståelse eller generelle allmenne kunnskaper:

1.
-Del klassen inn i to lag.
--Læreren stiller et spørsmål til det ene laget. Eks: Hvordan staver man ordet defininsjon?
-De på laget som tror de kan svaret, reiser seg opp og står på pulten/stolen sin/gulvet (alt ettersom- det må være avtalt på forhånd).
--Versjon 1: Det andre laget velger en av de som har reist seg
Versjon 2: Lærer velger en av dem som har reist seg.
-Dersom 7 elever står og den valgte eleven gir rett svar (de andre kan ikke hjelpe), får laget 7 poeng. Varier mellom: Dersom eleven sier feil, får de 7 minus poeng.. -eller at de ikke får poeng eller at det andre laget får poengene.
--Det artige med denne leken er at man kan gamble også -ved å reise seg opp selv om man ikke kan svaret og satse på at noen andre blir valgt isteden.
OBS: Passer best for litt eldre elever da de yngste kan bli veldig hårsåre om de skulle tape. Denne konkurransen har et sterkt preg av nettopp -konkurranse!

2.
-Du trenger: papirlapper el.l med ulike tall/verdier på + noen lapper som ser helt annerledes ut.
(Det kan være en gris og du kan kalle det "griseflaks-konkurranse" eller liknende..)
--Del klassen i to-tre lag. Still ulike spørsmål til hvert lag.
-En fra laget svarer. Om de får det rett, får de trekke en lapp. Tallet/verdien på lappen avgjør hvor mange poeng laget får for det rette svaret sitt.
--Spesiallappene kan ha ulike funksjoner: Laget får alle poengene til det andre laget, de får doblet poengsummen de allerede har, de kan gi noen poeng til et annet valgfritt lag..)

3.
Individuell kunnskapssjekk:
-Du trenger rutenett og to farger pr elev. Bruk gjerne blå og rød som i en rød-blå blyant
--Lag et rutenett med f.eks 5x5 ruter som kopieres opp til hver elev (Alt ettersom hvor mye du vil teste dem i og hva du vil gjøre ut av sluttresultatet). På forhånd må lærer ha bestemt seg for et fint mønster eller et enkelt bilde som kan komme frem når noen ruter fargelegges i rutenettet. Denne oppgaven kan minne litt om egenkomponert Løko.
- Vis elevene først hvordan rutene i et rutenett får navn; A1, C3 etc (Til de eldste elevene. Til de minste kan man peke på rutene på tavla. Da er det greit å ikke ha for mange ruter)
-- Still et spørsmål: Eks: "Rute A1 - Dersom du tror at hovedstaden i Norge het Christiania på 1800 tallet, fargelegg rute A1 blå. Dersom ikke, fargelegg den rød."
- Lag ett spørsmål pr rute i rutenettet, tilpasset det området i mønsteret eller bildet som skulle være fargelagt for å få et fint sluttresultat.
--Før elevene leverer inn arkene sine kan lærer kjapt tegne opp mønsteret de burde ha fått frem om alt var rett så elevene får en ide om de klarte det bra eller ikke.
-OBS: Det kan være en ide å ikke lage et helt forutsigbart bilde som fasit. Da er det vanskeligere å gjette seg frem til rett svar/farge ved å gjette hvilket bilde det blir til slutt.

1 kommentar:

  1. For en fin blogg dette er! Her har jeg funnet masse bra som jeg kan bruke på jobb! :)

    SvarSlett