søndag 5. juli 2009

Elever som er borte..

Hvem har ikke opplevd å ha kateteret eller arbeidsplassen sin som (i tillegg til alt annet) oppbevaringsplass for lekseark, brev, oppgaver el.l som tilhører eleven(e) som ikke var tilstede da det ble delt ut. Og lett for at det kan bli glemt om en ikke har god nok orden.. Det kan nok skje det og.. En god ide er å ha et filsystem med en fil til hver elev stående i klasserommet.

Dersom en elev er borte over kortere eller lengre tid er det lettere å ha alle utdelte ark, beskjeder ol der.

Lær elevene til å sjekke i filen sin når de kommer tilbake etter å ha vært borte.
Oppgaver som har vært gjort på skolen i den tiden kan sendes hjem så eleven kan få tatt det igjen hjemme om muligheten er der.

Dersom det kommer noe informasjon elevene ikke får i skrevet form, kan ukas hjelper skrive det ned for den som er borte. Eventuelt skrive beskjeden av pent så det kan kopieres fra den etterpå.

Et enkelt filsystem kan lages av en pappkartong og hengefoldere/skilleark.Bl.a har Ikea slike til en billig penge ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar