onsdag 14. oktober 2009

Asperger syndrom

De fleste vil i løpet av sin karriere som lærere treffe opptil flere barn som har eller vil få diagnosen Asperger Syndrom. Slik forklarer autismeforeningen hva Asperger er:
Asperger syndrom er en diagnose i autismespekteret. Personer med Asperger syndrom har gjerne en ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer. Personer med Asperger syndrom er normalt begavet, men kan ha funksjonsvansker som

- begrenset evne til sosial omgang, særlig med jenvnaldrende;
- vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger;
- spesielle og begrensede interresser;
- uvilje mot endring i omgivelser og rutiner;
- kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker som for eksempel vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk

Autismeforeningen skriver om flere utfordringer Asperger barna kan ha, så les gjerne mer på siden deres.

På youtube kan man blant annet finne disse filmene der ungdom selv beskriver livet med asperger:
http://www.youtube.com/watch?v=rbgUjmeC-4o&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=PAtC6jPW28U&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=2sd5O5uM7Q0&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=WAfWfsop1e0&feature=related

Tilfeldigvis kom jeg over en blogg der en voksen dame skriver om sitt liv med Asperger -hvordan det var i barndommen, mobbing, og som voksen. Rørende lesning som gir enda bedre innblikk i noen av utfordringene en med Aspergerdiagnose møter.

Bloggen finner du her: Et liv med Asperger

Og her er en annen blogg skrevet av en med Asperger: Livet mitt med Asperger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar