søndag 25. oktober 2009

"Bellwork" ideer

Nye tips til hvordan man kan starte timene for å få elevene fokusert med en gang de kommer inn i klasserommet til en ny time:

 • Rettskriving: Skriv fem linjer med fire ord i hver på tavlen, hvorav kun ett ord er stavet riktig på hver linje. Elevene skal finne det ordet som er rett, samt endre på feilene i de andre ordene.
 • Matte: Skriv noen mattestykker på tavlen, inkl. utregning. Gjør feil i dem og la elevene finne ut hva som er feilen.
 • Tegnsetting: Skriv noen setninger opp på tavlen uten å bruke tegnsetting i det hele tatt. La elevene finne feilene. Ikke si hvor mange feil det er.
 • Grammatikk: Skriv flere ord på tavlen og la elevene finne ut hvilket (et) som er f.eks. et substantiv.
 • Definisjoner: Skriv noen definisjoner på tavlen og la elevene finne frem til hva det er definisjon på.
 • Synonymer: Skriv flere ord på tavlen og la elevene finne ut hvilke ord som er synonymer.
 • Geografi: Skriv hovedsteder og la elevene finne ut hvilket land de ligger i.
 • Naturfag: Skriv opp f.eks. vann, karbondioksid, oksygen etc og la elevene skrive kjemisk formel.
 • Naturfag: Skriv opp Kjemiske formler eller bare navn på stoffer i det periodiske system og la elevene skrive det mer utfyllende.
 • Engelsk: Skriv setninger på tavlen med kun små bokstaver. La elevene skrive inn de store bokstavene. Inkluder ord som ukedager el. andre som ikke har stor bokstav på norsk.
 • Språk: gloseord: skriv ord på tavlen og oversett til norsk.
 • Forkortelser: Skriv forkortelser på tavlen og la elevene fortelle hva det er forkortelse for, samt betydningen. (PC, mvh, bl.a, etc)
 • Ordtak: Skriv ordtak og la elevene komme med eksempler.
 • Eller hva med en gåte? ;-)
 • Matte: Skriv ord som addisjon, multiplikasjon, divisjon etc og la elevene vise eksempler og forklare hva det er.
 • Regnefortelling?
Lykke til! Mulighetene er uendelig mange -La elevene komme kjapt igang og lære så mye som mulig på den tiden de er på skolen. De små grå vokser seg større og skjerpes av utfordringer :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar