fredag 11. september 2009

Identisifser tidstyven!

Elevene er på skolen for å lære og læreren er der for å undervise. Men enkelt er det ikke.. Med så korte dager for elevene og så mange tidstyver..
Tidstyven er den/de elementene som stjeler oppmerksomhet og tid i klasserommet -bort fra læringsfokuset.
Den beste måten å få gjort noe med tidstyven på er å identifisere den.

Klassiske tidstyver:
- Elever
- Overgangssituasjoner
- Uklare beskjeder
  1. Se gjennom din egen undervisningssituasjon.
  2. Noter deg hva som stjeler oppmerkosmhet.
  3. Legg en slagplan for å få bukt med det.
-Elever:
Hvem stjeler oppmerksomhet?
Hvorfor?
Hva kan gjøres?
Begynn selvsagt med en samtale med eleven.
Kanskje eleven selv har en løsning på problemet?
Eventuelle løsninger: Gi tilbakemelding. De yngste: positiv forsterkning? Ellers: Samtaler. Melding med hjem. Eleven må selv se at h*n ødelegger for andre og for seg selv før endring vil finne sted.

-Overgangsstuasjoner
Komme inn fra friminutt
Morgen
Toalettbesøk
Lunsj
Gå til skuffer/hyller
Hente bøker el.l.
Vaske hender
Stille opp
Rydde
Løsning: Lage rutiner for hvordan dette skal gjøres. Og så øve, øve, øve.. kun på de tingene. Vis hvordan det skal gjøres. Eventuelt kan positive forsterkninger hjelpe til i innkjøringsfasen.

- Uklare beskjeder:
Når elevene får beskejder, be dem eventuelt om å gjenta dem i kor. Vær sikker på at alle elevene har oppmerksomheten rettet mot deg før viktige beskjeder blir gitt. Særlig de yngste elevene trenger å høre nøyaktige ord som beskriver hvordan de skal gjøre ting, lydnivå som skal brukes, tidsbruk ol. Eks: Nå skal den første rekken med elever (pek eler vis hvem du mener) gå musestille bort til hylla si, finne boka det står "Multi" på og ta den med tilbake på plassen sin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar