lørdag 5. september 2009

Timeglass

Et fint og visuelt hjelpemiddel for særlig konsentrasjon i klassen er timeglass.
  • Timeglass vil hjelpe elevene til å se hvor lenge de skal arbeide med en bestemt oppgave,
  • hvor lenge det er til de skal gjøre noe annet og
  • passer fint for de elevene som trenger å ha en forutsigbar skoletime/skoledag.
  • Kan hjelpe dem å forbedre utholdenhet i konsentrasjonen
  • God trening til tester! Som nasjonale prøver f.eks. der noe av det som gir dårlige resultat kan være at elevene ikke er vant med å gjøre ting på tid.
  • Dersom elevene ender opp med å sitte og se på timeglasset, er det ikke noe problem å fortelle dem at dersom de gjør det blir timeglasset snudd og de må begynne på nytt.
  • Kan fint brukes som et hjelpemiddel for å få det stille. "Ingen snakking før tiden er ute.."
  • La elevene få jobbe på tid istedenfor etter sidetall i boka. -Pass på at elevene vet hva de skal gjøre om de blir ferdig med oppgaven før tiden er ute så de ikke forstyrrer de andre.
Ha gjerne 3 stk; 1 minutt, 5 minutter og 20 minutters timeglass.

Husk på å la dem få strekke litt på seg, bevege seg litt etter å ha jobbet konsentrert så lenge. ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar