torsdag 24. september 2009

To be a tree..

En artig måte for barna å lære hvordan og hva trær behøver for å overleve er ved å la dem være trær selv.
Dette fungerer fint som en fortsettelse av forrige innlegg "Sammenlikning -menneske og tre". (Jeg har slev gjennomført dette opplegget i flere klassetrinn)

Du trenger:
X antall gule papirlapper
X antall røde papirlapper
X antall blå papirlapper
En hvit liten papirbit m/tape pr elev som representerer trestamme/voksested. Eventuelt bruk stammen fra forrige innlegg.

- Fortell først elevene om hva et tre trenger for å overleve: vann, lys og næring.
- Fortell om hvordan tilgang eller mangel på ulike typer næring avgjør hva slags trær som vokser hvor og hvor godt de vokser -eller ikke.
- Fortelle elevene at nå skal de være trær.
- Del ut en hvit papirlapp m/ en liten tapebit på til hver elev.
- Be elevene deretter finne seg et sted de vil vokse (i klasserommet).
- La elevene gå hvor de vil -med innestemmer selvsagt ( Under en pult, sammen med bestevennen, oppå pulten.. Alene, midt på gulvet..Hvor som helst uten å ødelegge noe selvsagt).
- Der de vil vokse må de klistrepapirlappen sin og så plassere seg selv oppå.
- Snakk litt om at ute i naturen finner man trær mange steder, høyt opp (som de som står på pulter), lavt nede, i klynger.. Referer til hvordan elevene har plassert seg i klasserommet.
- (Nå kommer den morsomste delen. Forklar nøye og pass på at alle forstår hva de skal gjøre før de begynner!) Finn de fargede lappene. Bland dem litt og begynn å kaste dempå gulvet rundt i klasserommet. Du trenger ikke legge alle fargene ut innen rekkevidde av alle elevene.
- Det er viktig at elevene bare står i ro og ser på.
Fortell elevene at trær kan strekke seg etter solen, røttene kan strekke seg etter næring, og repeter at et tre trenger sol, vann og næring for å vokse bra.
- Tell høyt til tre (Du må på forhånd ha forklart dem at når du har talt til tre, skal de strekke seg og ta så mange papirlapper som mulig -uten å ta fra andre. Gule lapper er sollys, blåe representerer vann, røde lapper er annen næring. De må hele tiden ha minst en kroppsdel borti den vhite papirlappen -siden trær ikke kan flytte på hele seg)
- Det kan bli bråkete et øyeblikk, men som regel er de ferdige innen 5 sekunder ;-)
----
La elevene stå i ro og be dem som fikk alle tre fargene rekke opp hånda.
Be dem som fikk bare to farger rekke opp hånda og spør videre om noen fikk bare en eller ingen.
Begynn med dem som fikk lavest antall. Få elevene til å resonnere seg frem til at de ikke ville overlevd om de var trær. Kanskje det var elevene som stod høyt oppe (på en pult) som fikk færrest papirlapper? Det er ofte tøffere leveforhold på fjelltopper, i klynger med andre trær ol. La dem gå og sette seg etter hvert som du har sagt en liten ting om hver av dem.

Da jeg gjennomførte opplegget hadde jeg kopiert opp et ark hvor elevene kunne fargelegge søyler for hvor mange av hver farge de fikk, samt skrive litt om de stod på fjellet eller nedi dalen el.l. Samt tegne seg selv som tre.
Opplegget er tatt  fra Project Learning Tree -et amerikansk miljøundervisningsopplegg som jeg har vært heldig å ha vært på kurs i :-)
---
Dette opplegget kan fint fordypes.
- La elevene føre statistikk over hva de fikk.
- La elevene skrive eller tegne om de ville klart seg i naturen eller ikke.
- La dem forklare hvorfor de tror trær i grupper gjerne er litt tynnere enn andre trær, hvor vanskelig det kan være for et tre å få nok næring på et fjell, hvordan trær kan overleve i ørkenen osv
- Prosjekt - Hvilket tre kunne de vært? Finn ut om hvilke trær som f.eks trenger mye vann og lite sol (Om de eks. fikk fem blå, en gul og to røde lapper) Hvor i verden kunne de vokst?
Snakk med noen om gangen, ta for deg fra ingen og oppover til dem som har fått alle fargene.
- Fortsett med å fortelle om hvordan trær tilpasser seg forholdene de lever i. Planter i regnskogen har gjerne blader med spisss så vannet skal renne av fortere og trærne er høye fordi det er så mange og kampen om sollyset er stor så bare de høyeste overlever..

En fin bok om trær er The Giving Tree -av Shel Silverstein
Den er på engelsk men med enkel oversetting kan selv 1. klassinger forstå den. Rørende bok!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar