tirsdag 8. september 2009

"Meningsfulle" lekser?

Det er ingen tvil om at diskusjonen for og imot lekser kommer til å fortsette i lang tid fremover. Her er noen av alternativene som diskuteres:

- Ingen lekser. Barna må få fri og leke etter skolen, når de kommer hjem.
- Ingen lekser men utvidet skoledag. (Det er ikke noe problem for elevene å være på skolen i 6 timer om dagen. Stikkordet er variert undervisning.)
- Mer lekser. Jo mer elevene gjør hjemme i tillegg til skolen, jo bedre lærer de.
- Like mye lekser som på dagens nivå.
- Like mye lekser som før og i tillegg utvidet skoledag.
- "Meningsfulle lekser" Lekser som elevene lærer noe av og ser nytteverdien av. Men så er spørsmålet..
Hva er meningsfullt?

"Meningsfulle lekser.."
-Meningsfulle for hvem da?
For eleven er det meningsfullt om h*n selv ser nytteverdien av leksene. I så tilfelle må ofte lærer eller eventuelt en foresatt fortelle hva nytteverdien er. Dessverre er det slik at elevene ofte ikke selv ser nytteverdien. Leksene blir noe læreren sa de måtte gjøre.. Og ikke noe positivt ladet ord -som gir en dårlig start på hjemmearbeidet.
For læreren er det meningsfullt å gi noen sidetall å gjøre i bøkene. Leksene kan forsterke læringen som har foregått på skolen. Det gir mer øving og i tillegg..
Da er man ihvertfall sikker på at man kommer gjennom pensum.

Er det meningsfylt om elevene gjør en side eller to i matteboka -dersom de allerede har gått gjennom det samme på skolen? Dersom elevene forstod det de skulle lære og har jobbet gjennom oppgaver på skolen -er det meningsfylt for elevene å gjøre det samme igjen? Og om eleven ikke forstod det når h*n jobbet på skolen.. trenger h*n å bli møtt med de samme oppgavene hjemme bare for å få forsterket følelsen av at dette er noe h*n virkelig ikke kan?
Hva om eleven istedenfor to sider fikk i lekse å regne tre oppgaver. Det ville vist læreren om eleven kan det eller ikke. Om eleven ikke kan det så er det lærerens oppgave å hjelpe eleven med å forstå.. Ikke foreldrenes oppgave. Og om eleven kan det så er det unødvendig å gjøre det samme om og om igjen. Det dreper bare motivasjonen for faget.. Tre oppgaver er egentlig nok. -Tre meningsfulle oppgaver fra hvert fag.

Jeg var så heldig å få se en lekseplan laget av en amerikansk lærer. Lekseplanen, et ark, bestod av mange ulike lekser men få oppgaver innen hvert felt. Blant annet (du gjettet riktig ;-) ) tre matteoppgaver som tok for seg samme teknikk. I tillegg var det noen sprøsmål om synonymer ("Hvilket av disse ordene er synonym for glad?" og så skulle man krysse av foran det ordet som var et synonym) og definisjon på fremmedord de hadde brukt mye i undervisningen den uka. Elevene kunne hver dag velge mellom to ulike skriveoppgaver og to ulike måter å øve på ukeord. Elevene kunne velge selv. Et nivå var lett, et annet vanskelig. Samfunnsfag, naturfag og andre fag var representert ved å svare på enkle spørsmål, definere sentrale ord el.l
Elevene måtte også fylle ut et smilefjes hver ukedag for å vise at de leste 15 minutt hjemme.
Baksiden av arket var til en langsvarsoppgave. Øverst var det et åpent område og så var det linjer på ca 3/4 av arket og ned -til en historie med bilde til, til å beskrive og illustrere et naturfenomen eller hva som helst annet.
En hel ukes lekser fikk plass på et ark (Hun underviste i 4.) Elevene trengte ikke gjøre noe skriftlig i andre bøker, leksene var meningsfylte i det at elevene fikk vist om de hadde forstått og læreren fikk sett hva de kunne. Elevene fikk øvet litt, reflektert over hva de gikk gjennom på skolen og en ekstra bonus: læreren fikk kun ett ark å rette for hver elev i klassen ;-)
-------
Generelt kan motivasjonen for lekser økes om
- man på skolen forklarer elevene hvordan de skal gjøre leksene når de kommer hjem
- man også forklarer dem hva de lærer ved å gjøre leksene -før de får dem.*

*Dette er noe som ofte går igjen i skolen. Lærerne vil "overraske" elevene med det som skal skje i timene og hva de skal gjennom. Men er det egentlig noe problem om elevene vet hva de skal gjennom i temaet de skal begynne på? Er det ikke egentlig bare en fordel om de får vite om det på forhånd? En liten digresjon.

3 kommentarer:

 1. Flott blogg, likte spesielt dette innlegget om meningsfulle lekser. Jeg tenker at lekser kan være knyttet opp mot forforståelse, repetisjon eller videreutvikling av noe som er lært på skolen. Mengde er ikke viktig, men det er en god vane for elevene å finne roen hjemme og jobbe med skolearbeid om ettermiddagen. Sånn som vi lærere må... :)

  SvarSlett
 2. Takk for kommentar :-)
  Ikke bare lærere som må jobbe om ettermiddagen, det er vel ganske vanlig i mange andre yrker og?
  Enig med deg!

  SvarSlett
 3. Hei igjen. Jeg liker fortsatt dette innlegget. :)

  SvarSlett