søndag 20. september 2009

Tekst- og tankebok

Tidligere har jeg i norskundervisningen brukt en bok som ble kalt "tekst og tankeboka".
T&T boka var en liten rød skrivebok som elevene fikk dekorere forsiden på.
På småtrinnet var venstre side blank og høyre siden hadde linjer.
Poenget var å velge ut et favorittord, linje, setning eller del av en tekst (gjerne dikt) og å skrive det fint ned på venstresiden. Etter å ha tegnet til/dekorert, brukte man høyresiden til å skrive litt om den utvalgte teksten.
Elevene kunne skrive f.eks tre setninger om hva utdraget fikk dem til å tenke på, hva de likte, hvorfor de likte det, hva de trodde det egentlig betydde osv.
Det ble en fin bok til slutt. Fine sitater, pynt og flotte tanker.

Ideen kan gjerne brukes i de eldre klassene også, i en vanlig skrivebok, med tanke på tekstforståelse, underliggende tanker og personliggjørelse av tekster som ellers kan virke fjern for elevene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar