tirsdag 22. september 2009

Sammenlikning: et tre og et menneske ;-)

Trær kan være utganspunkt for mye læring i klasserommet.
En øvelse som passer fint inn i den sammenheng er ved å studere årringene i et tre.
Vis et bilde eller en tegning av en avsaget trestamme hvor årringene er tydelige.
Elevene kan selv prøve å finne ut, ikke bare hvor gammelt treet er, men hvor gode vekstvilkår treet har hatt også.
Er det kort avstand mellom årringene har treet hatt et dårlig år med lite itlgang på næring el.l..
Er det god avstand mellom noen av årringene har treet hatt et godt år med gode vekstvilkår.
Er det hakk/ujevneheter kan treet ha opplevd sykdom, insektangrep eller andre ting som har vært betydningsfulle i livet.

- Hver elev skriver i sin skrivebok.
- Tell bakover og lag en tidslinje over treets liv.
- Skriv på om det var gode år, dårlige år el.l.
- Lag en parallell tidslinje for elevene (eventuelt lag en tidslinje midt på arket og skriv om treet på oversiden av den og skriv om eleven på undersiden.)
- La elevene markere av tre store begivneheter i sitt liv på tidslinjen.
- La elevene tegne sitt liv som en trestamme. Klipp ut en sirkel og tegn ringer.
- La elevene også få tegne tette ringer eller ringer med større avstand for de årene i livet sitt som de har hatt det spesielt godt og opplevd mye fint. marker, gjerne med tusj, når tre viktige begivenheter fant sted ilivet deres.
- Flotte å henge opp på veggen. Heng den opprinnelige tresammen/bildet opp og skriv om hva den har opplevd i et historisk perspektiv (av viktige historiske hendelser) og heng deretter elevenes trestammer rundt, med info om hva de har opplevd i løpet av sitt liv hittil..

Fint for å få perspektiv på tid og sin egen plass i naturen og historien  :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar