mandag 8. juni 2009

Enkel prosessorientert skriving

Prosessorientert skriving kan være utrolig kjedelig for elevene da mange av de yngste ikke ønsker å skrive teksten sin mer enn en gang og føler seg ferdige med den da..
Her er en alternativ måte å gjøre det på:

Du trenger:
Skrivebok
3 penner: blå/svart, grønn og rød

1. La elevene skrive teksten sin med blå eller svart penn.
Blå eller svart= Førsteutkast

2. Etter hvert som de føler seg ferdige med den, sett dem sammen i grupper med 1-2 andre som er kommet like langt. (Eventuelt, lese til lærer dersom elevene ikke har fått opplæring i hvordan de skal gi hverandre tilbakemeldinger)
Elevene leser historiene sine til de andre og får tilbakemeldinger. Hver elev må si 2-3 ting som de vil skal forklares nærmere eller som de ikke forstod i teksten. Lærer kan også passe på at det er en begynnelse, midtdel og slutt på historien. All denne forbedringen skjer med grønn penn. Grønn= Forbedring
Eleven skriver forbedringene der han/hun vil ha dem i teksten. Klammer, piler ol kan bukes til å sette inn forbedringene. Teksten skrives ikke på nytt.

3. Eleven leser den nye, forbedrede historien for lærer. Lærer retter, sammen med eleven, alle skrivefeil.
Rød=retting

4. Eleven skriver den ferdige forbedrede og rettede teksten på pc eller fører fint inn på ark.

Denne metoden gjør at eleven ikke trenger å skrive teksten mer enn to ganger totalt.

Viktig å huske på er å lære elevene å bruke de rette pennene til rett tid og, særlig for de yngste elevene, fortelle at alle tekster må forbedres og rettes før de kan utgis.
Og når man skriver med penn, lær elevene først hvordan de setter en enkel vannrett strek over ord de har skrevet feil, istedefor å rable, krysse eller lage mange streker.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar