søndag 14. juni 2009

9 gangen

For mange vil det gå greit å lære 9 gangen ved en av disse metodene:
Enten ved å basere seg på at 9 er en mindre enn ti
9 x 2 = ( 10 x 2) - 2 = 20 - 2 = 18
Eller at om man plusser sifrene i summen så blir det ni tilsammen og at det første tallet da skal begynne på en mindre enn det du ganger ni med 9 x 6 = En mindre enn 6 er 5 og 5 + 4 = 9. Svaret er da 54.
Eller ved pugging.
De elevene som trenger noe fysisk for å forstå det kan bruke fingrene.
  • Elevene holder frem ti fingre.
  • Dersom du skal f.eks. regne 9 x 6, bøyes den 6 fingeren ned
  • Hvis eleven da ser på fingrene sine, vil h*n se at da står det 5 fingre opp på en hånd og 4 på den andre = 54
  • Ekempel: 1= finger opp 0= finger ned: 9 x 3 = 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 = 2 7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar