mandag 8. juni 2009

Høytlesningsbok -etter lesing

Når en bok er ferdig lest i klassen, er det lurt å snakke mer om den.

Muntlige oppgaver og spørsmål knyttet til dette kan være:

 • Likte du boka? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hvordan føler du deg nå når boka er ferdig lest?
 • Sluttet boka slik du trodde?
 • Hvilken person/karakter likte du best? Hvorfor?
 • Hvem tror du vil like å lese boka?
 • Kjenner du deg igjen i noe hovedpersonen gjorde? Sa? Opplevde?

Skriftlige/konkrete oppgaver:

 • Lage bokrapport. Dette kan og gjøres fra før dere begynner på boka. Skriv forventnigner ut fra forsiden og utfra første kapittel. Gjenfortell, gi terningkast, anbefal boka ol.
 • Skriv en oppfølger til boka (kreativ skriving)
 • Dersom du kunne invitert en karakter fra boka med deg hjem, hvem ville det vært? Hvorfor og hva ville du servert?
 • Hvilket godt råd kunne du gitt til en av karakterene i boka? (ordspråk?)
 • Beskriv et sted, en person el.l fra boka.
 • Tegn et detaljert kart som viser alle stedene i boka. (K&H)
 • Hva var begynnelsen, slutten og midtdelen i boka?
 • Beskriv boka med tre ord. Bruk disse ordene i et dikt om boka.
 • Lag et venndiagram som sammenlikner to steder, to personer el.l i boka
 • Hva er de viktigste handlingene i boka?
 • Skriv en baksidetekst til boka. Skriv for din aldersgruppe og for yngre barn
 • Hva lærte du etter hvert om hovedpersonen som du ikke visste i begynnelsen?
 • Skriv en kreativ historie. Historien skal ha samme tittel som boka men handle om noe helt annet.
 • Er noe i boka hentet fra virkeligheten? Steder? Kunnskap? Kjente bygninger? Tema?
 • Lag et venndiagram som viser likheter og forskjeller mellom en person i boka og deg selv.
 • Beskriv boka ved å bruke SMS språk. Eller skriv på din dialekt.
 • Lag et dikt om hovedpersonen.
 • Hva kan du lære av boka? Hva ville forfatteren fortelle ved å skrive denne boka?
 • Gjenfortell boka på et annet språk (f.eks. engelsk)
 • Finn ut mer om forfatteren og hans/hennes bakgrunn. Er det noe i denne som kan ha vært opphave til boka? Hvilke andre bøker har han/hun skrevet?
 • Skriv en ny slutt på boka.
 • Dramatiser en del av boka.

Bruk boka som utgangspunkt for temaarbeid. Eks.

Bok -forfatter -bøker -land - hovedstader(geografi) - språk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar