søndag 14. juni 2009

Hvordan utnytte bokstavplansjer i klasserommet

Bokstavplansjer er fine påminnelser om alfabetisk rekkefølge i et hvert klasserom på småtrinnet, men i noen tilfeller blir de ikke brukt til noe annet enn veggpryd.
Her er to måter å utnytte dem på:

5 minutters alfabetøving med bevegelser:

Gå gjennom alfabetet felles i klasserommet mens lærer peker på bokstavene. Be elevene stå ved stolene sine men gjøre et stort hopp hver gang du sier navnet på f.eks. en vokal. (Da ser man jo hvem som husker vokalene og elevene får beveget rastløsheten ut av seg.)

Alternativer kan være å hoppe eller rekke opp armene dersom læreren sier navnet på en konsonant, en bokstav med sirkelform i seg, skråform, rett form el.l Gjør det på norsk, på engelsk, baklengs og forlengs. Sakte (be elevene prøve å hoppe så sakte de kan) eller si alfabetet fort (med tilhørende raske hopp).

Bokstavplansjer som ordliste

Dersom man lar det være god plass under hver av bokstavplansjene kan man kombinere dem med ukeord. Hver uke når elevene har ukeord de skal lære seg utenat og ha prøve i, skrives ukeordene på ark og henges opp under første bokstavs tilhørende bokstavplansje.

Etter hvert vil man da ha fått mange ord under de fleste av bokstavene. Dette kan brukes som referanse for ord elevene bør kunne skrive og om de trenger hjelp til dem kan man referere dem til veggen.

Et visst antall ganger i løpet av året kan man utnytte dette som en ekstra fordypningsaktivitet i klasserommet.

Elevene kan da:
- telle og lage statistikk/diagram over hvilke ti bokstaver som er hyppigst brukt
- velge de f.eks. topp tre bokstavene (med flest antall ord) og skrive ordene i alfabetisk rekkefølge
- sortere/gruppere ordene etter om det er verb, adjektiv ol.
- Bruke ord under en bestemt bokstav til å lage dikt.
- Lage lister/grupperinger over ord med diftonger, kj-lyd, o/å lyd, stum d ol.
- Bruke ordene til å lage sammensatte ord.
- Bruke ordene til å lage sammensatte tulleord og så skrive en overbevisende forklaring på hva det er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar