torsdag 18. juni 2009

Engasjerende aktivitet: Lag liste!

En oppgave som er lett å få elevene med på er å lage liste -enten det er i fellesskap eller en og en.

Liste over alle slags beste, verste, raskeste, søvnigste, tøffeste, flinkeste, giftigste.. You name it!
Slike oppgaver engasjerer og er derfor et godt utgangspunkt for videre arbeid i ulike fag.

eksempler på listetema - eksempler på fordypning

Samfunnsfag:
Landskapsformer - definisjoner - tegninger
forventninger til gutter og jenter - debatt
trekk ved det samiske samfunn - venndiagram og sammenlikne med andre samfunn

Norsk/engelsk:
favorittbøker - venndiagram/sammenlikning
hva som helst - lage dikt om en av dem
hva som helst - velge en av topp tre og bruk som overskrift i kreativ skriving
ordklasser - definisjon og eksempler

Matte:
geometriske former - illustrere/beskrive
favoritt regnearter - vise eksempler - lage egne oppgaver
raskeste biler - rekne ut forskjell i hastigheter ol

Kroppsøving:
kroppsdeler - bruke verb til å beskrive hver enkelt kroppsdel - lage dikt eller sang
favorittidretter - sammenlikning av krav til kompetanse/dyktighet/utførelse
fotballag - research - presentasjon

Mao kan man lage dikt, sanger, skrive, illustrere, beskrive, dramatisere, rekne, vise, sammenlikne, definere, debattere...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar