fredag 12. juni 2009

Whole Brain Teaching (alias Power Teaching)

En fremtredende trend innen undervisning i USA er Whole Brain Teaching, tidligere kalt Power teaching. WBT kan virke noe intenst for de fleste norske lærere, men det har likevel sine gode egenskaper som kan være nyttig å se nærmere på. WBT skal fint kunne gjøres fra barnehage til college/høyskolenivå.

Her kan du se introduksjonsfilmen, fra youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=eBeWEgvGm2Y

Viktige konsepter:
1. Class-Yes
For å få klassens oppmerksomhet, sier man "class!" og klassen skal svare "Yes". For å få elevenes opmerksomhet kan man variere måten man sier det på og elevene skal svare på nøyaktig samme måte. (Lærer sier class-class-class! Elevene svarer yes-yes-yes! Man kan bruke mørk, lav, syngende og "you name it" stemme og elevene må svare likt.)
Man anbefales også å gjøre håndbevegelser samtidig

2. Five rules
Fem klasseregler som eleven skal lære utenat (Disse bør også gjøres med håndbevegelser. De finner du på hjemmesiden -se neste link)
Regel 1: Følg beskjeder raskt!
Regel 2: Rekk opp hånden før du snakker.
Regel 3: Rekk opp hånden og spør om å få gå fra plassen din.
Regel 4: Gjør gode valg!
Regel 5: Gjør læreren din glad!

3. Teach -ok
Når læreren har fortalt et nytt konsept, noen fakta el.l, sier lærerne"teach!" -hvorpå elevene skal si "ok!". Da skal elevene gjenfortelle det læreren sa til en av sine medelever. (På forhånd kan elevene ha blitt inndelt i par og i 1er og 2er (Der f.eks. 1ere forteller og 2ere lytter) Læreren kan gjerne legge til "si det med entusiastisk stemme" eller en annen måte for å få elevene engasjerte.

4. Scoreboard game
Alt ettersom hvor godt elevene følger reglene og gjør det de skal eller ikke, får de smilefjes eller leiseg fjes på tavla. Får de et visst antall smilefjes, får de en belønning. F.eks. 5 minutter leketid, tidligere friminutt el.l. Når læreren skriver opp på tavla et smilefjes, sier læreren noe sånt som gi meg et"Hipp hurra!"/ Oh yeah! (hvorpå elevene repeterer og smiler stort) og når læreren skriver et leisegfjes sier læreren noe a la gi meg et "å nei!" / Oh no! (og elevene må gni seg i øynene og se triste ut.)

5. GUFF
Etter en måneds tid kan man gi minuspoeng dersom en elev snakker stygt i timen eller på noen annen måte ikke følger de fem reglene. Da skal læreren si hvilken regel som blir brutt og at om klassen ikke vil miste poengene sine, må de vise håndflaten sin til den som ikke fulgte reglene og si "Vær så snill å slutte med å gjøre læreren vår lei seg"

6 Switch!
Når læreren har sagt "teach!" og elevene har sagt ok! og har gjenfortalt til hverandre, kan lærerne si "switch og da skal den som fortalte bli lytteren så dne andre får øve seg på å fortelle.

7 Hands and eyes!
Betyr: Følg med på meg, se på hva jeg sier og gjør. På hjemmesiden står det at man gjerne i en time (klokketime) kan si class-yes 20-30 ganger og hands and eyes 5-10 ganger for variasjonens skyld.

Det er et eget forum og hjemmeside her:
http://powerteachers.net/

Hva er det jeg mener vi kan lære..?
Vel det er jo opp til enhver lærer. For mange norske lærere vil dette virke litt som en militærleir, men poenget bak er jo å holde disiplin, ha klare forventinger til elevene, fokusere på læring og å involvere dem. Særlig kunne kanskje norske lærere brukt mer "teach-ok!"
Tilbakemeldingene fra dem som har prøvd er at det funker veldig godt for vikarer og.
Det er ihvertfall ingen elever som sovner i en slik time!

Eller hva synes du?
Dersom noen prøver det ut i en norsk skole, vil jeg gjerne høre hvordan det gikk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar