mandag 8. juni 2009

Faktajakt i klasserommet

Enten det er læresetninger, ukeord, faktakunskaper, introduksjon til nytt tema el.l
Tips for å få elevene til å skrive ned fakta: Ha faktajakt i klasserommet!
Forberedelse:
5-10 minutt på småtrinnet.
Lenger tid jo høyere opp i klassene du kommer (Og jo mer informasjon som skal skrives ned)

Du trenger:
ark,
tape/lærertyggis,
noe å skrive med

Skriv faktaene ned på ark.
Klipp ut så den totale mengden fakta blir delt i ca like store deler.
Nummerer arkene.
Gjem og fest hvert ark på et ulikt sted i klasserommet.
(Eks. på gulvet, en skapdør, bak en gardin, under en pult el.l)

Del elevene inn i grupper på 2-4 elever.
Fortell dem at de skal skrive ned fakta i bøkene sine men at de selv må finne faktaene rundt om i klasserommet. Hver gruppe er ansvarlig for at alle på sin gruppe får skrevet ned alle faktaene i sine bøker.
Elevene går rundt i klasserommet og skriver ned faktaene der de finner dem, noe som betyr at noen ligger på rygg på gulvet, noen står, noen ligger på magen, noen sitter...
Gruppene må holde sammen hele tiden.

Elevene får tatt notater i bøkene sine og beveget seg samtidig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar