mandag 8. juni 2009

Høytlesningsbok - før og under lesing

Det å ha en bok som klassen samles rundt og hører på sammen vil kunne styrke samholdet og gi en "vi" klasse. Dette er noe jeg absolutt har tro på, uansett klassetrinn. Dersom du er usikker på hvilke bøker som passer, ta kontakt med biblioteket.

Det er viktig å lese for å hygge seg sammen og utvikle ordforråd ol men dette trenger ikke å gå på bekostning av at man kan lære noe samtidig.

Før du begynner å lese:
  • Vis forsiden av boka, ikke tittelen. Hva og hvem tror de boka handler om? Hvorfor tror de det? Er boka laget for gutter eller jenter? Hvilken alder? Hvorfor tror de det?
  • Si tittelen på boka. Gjenta de samme spørsmålene. Tror de det er en morsom bok? Skummel? Ville du valgt denne boka om du så den på biblioteket? Slike spørsmål er greie å stille selv til de eldre elevene for å bevisstgjøre dem sammenhengen mellom tekst, bilde ol.
Råd for å passe på at elevene er aktive når de følger med og hører etter:
  • Still spørsmål til boka. Hva har skjedd hittil? Hva tror de skjer? Hvorfor tror de det? Bruk tre ord på å fortell hva boka handler om..
  • Tell antall ganger hovepersonens navn blir nevnt i hvert kapittel. (Lag statistikk for hvert kapittel)
  • Be elevene huske og si fra om alle stedene som nevnes. (Etterpå kan dere merke av stedene på et kart eller tegne dem)
  • Be elevene rekk opp hånda hver gang de hører et bestemt ord (sentralt ord, viktig person, ord på en bestemt bokstav. Du kan lett se hvem som får det med seg)
  • La en eller to elever "spille/dramatisere/visualisere" verbene i historien etter hvert som du leser. (Passer best med korte bøker og tekster.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar