onsdag 17. juni 2009

"Bell work" - Utnytt hvert minutt i klasserommet og kom kjappere igang etter friminutt

Det å ha gode rutiner i klasserommet frigjør tid til læring. Og særlig kan man tjene inn noen verdifulle ekstraminutter for læring etter friminutt eller ved skoledagens start.
De fleste lærere har opplevd eleven(e) som alltid kommer litt sent, bruker en evighet i garderoben eller snakker høyt, "skal bare snakke ferdig med venninna si" og ikke kommer til ro i klasserommet når timen starter. .
- forstyrrende for læreren og de andre elevene.
Ved hjelp av gode rutiner vil en rutinert lærer kunne få flere gode læringsøyeblikk, blant annet ved å forutse hva som skaper kaos og å strukturere de øyeblikkene. Ekte kaoskontroll :-) Men ikke glem å øve på gjennomføringen!

En måte å få elevene fokusert på i det øyeblikket de kommer inn i klasserommet er ved å bruke det som på engelsk kalles "bell work" eller "morning work". Hva som er et passende bra norsk uttrykk er jeg ikke sikker på.

Før timen starter er det enten skrevet en oppgave på tavla eller det ligger klart oppgaver og alt de trenger på pultene deres. Oppgavene skal utføres øyeblikkelig og man kan gjerne legge til en liten "premie" til dem som gjør ferdig alle opppgavene den uka. Premie kan være noe læreren selv bestemmer - ekstra leketid/fritt valg tid på slutten av uka, siste time fredag.

Poenget er at elevene skal skjerpe sansene sine med en gang de kommer inn døren til klasserommet og være igang med lærende aktiviteter så fort som mulig men og så lærer om morgenen evt. får tid til å sjekke meldebøker el.l I tillegg er det jo god læring å følge skriftlige instruksjoner.

- sudoku, kakuro el.l
- kreativ skriving
- lese i egen bok eller lærer leser
- kryssord Det finnes bl.a flere steder på nettet hvor du kan lage egne kryssord eller wordsearch, tilpasset pensum
- problemløsning - matte eller logiske problemer (Denne setter de små grå i sving med en gang)
- penskrift -Kopiere et dikt i penskriftsboka
- spørsmål fra pensum - Finne svar på noen spørsmål du har skrevet på tavla ved hjelp av faktabøkene.
- fargelegge, tegne, klippe og lime. Du finner mange slike oppgaver på nettet
- lage liste over "topp 10 et-eller-annet"
- slrive setninger på tavla og opplyse om at det finnes et visst antall skrivefeil i setningene. Elevene skriver setningene i ei skrivebok. Kan gjerne kombineres med faktasetninger.
- En god del amerikanske lærere sverger på å gi elevene små prøver med en gang de kommer inn i klasserommet. Kjapp repetisjon av ord de bør kunne stave rett, definisjoner og gjøre rede for nøkkelelementer i temaet. Dersom "prøven" skal leveres inn  f.eks 7 minutter etter klokka har ringt inn, vil elevene forte seg inn for å få den gjort ferdig. Lærer får oversikt over hva elevene kan og elevene blir fokusert med en gang. (Dette handler om enkle prøver, gjerne "multiple choice" som ikke er tidkrevende for lærerne å rette) Alle slike prøver vil telle med som et visst prosent av sluttkarakteren i faget.
Det kan være en god ide å ha en skrivebok eller perm som er kun til slike oppgaver. Eventuelt må det være tydelig hvor oppgavene skal gjøres så ikke det blir uro rundt det.

Morgenrutiner: I mitt klasserom kommer elevene stille inn, leverer fra seg meldebøker og eventuelle lekser i en spesielt utvalgt "lekse-boks" hvorpå de går videre og finner bøkene sine i bokboksen og setter seg stille ned for å lese. 1. trinn klarer dette utmerket godt. -Ingen hjelp fra voksne siden hele prosessen er godt innøvd. (Ja, vi har brukt tid på å øve kun på dette..) Lesingen foregår kanskje 10-15 minutt før vi går gjennom viktige begreper fra dette og de neste klassetrinnene. Det er fullt mulig å i løpet av fem-ti minutter å ha gått gjennom: tallene fra 1-100 på norsk og engelsk, vist titallssystemet samt skriveretning for tall, ukedager, månedene, lest dato, beskrevet temperatur, vær og vind samt sunget en god morgen sang. Det handler om repetisjon.. og å være effektiv. Les mer om det her og her
Fyll hvert eneste minutt på skolen med læring.
Det er derfor ungene er der :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar