tirsdag 23. juni 2009

"Elevens valg"

En fin ting å begynne skoleåret med er å spørre elevene om det er noe de lurer på eller har lyst å finne ut av og lære om. Dersom de skriver ned på en lapp en ting hver, kan det være en fin skole- og læringsmotivasjon å gi dem svar på det de lurer på.
Det trenger ikke ta lang tid -alt etter hva man vil gjøre ut av det.

En bestemt dag i uka kan man sette av litt tid til å svare på et spørsmål om gangen, enten elevene selv får ut informasjonen de trenger for å finne ut av det eller man som lærer finner ut av det og forteller om det aktuelle temaet.

Uansett vil den tiden i uka bli en spennende motivasjonsfaktor hvor læring står i sentrum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar