fredag 19. juni 2009

Ukeord / vokabular

Hvordan øve på ukeord/vokabular? Enten det er de eldste eller yngste så trenger de mulighet for øve på ordene.
Man kan selvsagt skrive ordene 20 ganger og anta at repetisjonen vil gjøre sitt til at man husker skrivemåten, men..

her er noen andre metoder som kan gjøre det litt mer variert og bedre tilpasset ulike læringsstiler:
- skriv ordene litt stort med gråblyant først.
Skriv deretter oppå bokstavene med 3 eller 5 fargeblyanter.
- lag ordene av lego
- lag ordene i plastilina
- klipp bokstaver ut av et blad og lim dem sammen til ukeord
- lag rebus av ukeordene (husk fasit ved siden av)
- skriv ordene på pc. Varier skriften, bruk gjerne word art
- flashcards - skriv ordene på kort, et ord på hvert kort/papp.
Lag sett til grupper av elever og la dem spørre hverandre i stavemåten
- ha stavekonkurranse i klasserommet
- lær tegnspråk med bokstavinnlæringen og gjør ukeordene på tegnspråk (staving) samtidig
- let etter andre ord i ordene. Eks: Skole = sko, ole, le
- finn rimord til ukeordene
- bruk ordene i et rim
-og selvsagt: gå gjennom dem hver dag på skolen.

På slutten av uka er det ikke uvanlig at elevene får ukeordprøve hvor de skal vise at de kan stave ukas ord riktig.
- Alternativer kan være om lærer lager et ark hvor hvert ord er skrevet på 3 - 5 ulike måter. (En korrekt og flere sannsynlige skrivemåter - men som er feil) Elevene kan da sette ring rundt ordet i dets riktige form. Dette blir da ukeordprøven deres.
- Et annet alternativ er å prøve elevene i hva de faktisk lærer i løpet av uka: Gi dem ukeordprøve på mandag (skrive ordene i ei prøvebok). Sett R på dem som er rett og --- på de ordene som er feil. På fredagen har elevene prøve nummer to hvor de kun skriver om igjen alle ordene som er feil. Eventuet kan de skrive alle ordene en gang til så det ikke blir synlig hvem som har hatt mange feil og hvem som kunne ordene.
- Bak i boka kan elevene f.eks. tegne søylediagram som viser hvor mange de får rett hver gang. Da kan de se om de forbedrer seg eller må øve mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar