torsdag 25. juni 2009

Skrytevegg (Selvtillitsbooster nr 2)

Et fint element i klasserommet er å ha en "skrytevegg".
Heng opp en gjennomsiktig plastmappe for hver elev på en vegg.
La elevene skrive navnet sitt så fint de kan og heng et navn over hver plastmappe.


Slik fungerer det:
Fortell elevene at mappen under navnet deres er deres skryteplass.
Når de har gjort noe, skrevet noe, reknet noe, tegnet noe el.l som de er veldig fornøyd med, kan de sette det i plastmappen på veggen så de andre får se det.


NB: Pass på at alle elevene har noe der til enhver tid! De elevene som ikke liker å vise seg frem eller glemmer å henge noe der kan trenge hjelp til å minnes på ting som kan vises frem


Et alternativ er å ha en regel om at man må fortelle lærer hva man liker best og hva man er mest stolt av av det nye man setter opp.

Dersom man har elever som vil henge noe nytt opp hele tiden kan det være greit å innføre en "ukas beste" og henge opp hver fredag f.eks. Da henger alle opp noe samtidig og elevene må selv vurdere hva de liker best av alle mesterverkene sine.


Hvorfor ha en skrytevegg?
Gi alle en lik sjanse til å vise seg frem.
Kan spare deg for tid ellers i uka dersom mange elever i klassen vil vise deg ting -ofte.
Selvtillitsbooster.
Fin måte å vise at man kan være flink på ulike områder.
Det som puttes på veggen kan senere puttes i mappa (v/ mappevurdering)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar