torsdag 27. august 2009

Begavede barn

I et hvert klasserom finnes de barna som kan mer enn de andre. Noen av dem er flittige elever som jobber bra og får resultater av det, mens andre er begavede. Disse elevene trenger rett stimulering for å ikke bli skoleleie.
Det som imidlertid er vanskelig er å vite nøyaktig hva man skal gjøre for disse barna. Det er ikke akkurat noe stort tema i lærerutdanningen heller -til tross for at tilpasset opplæring gjelder alle elever, ikke bare de svake.

Informasjon om hva som kjennetegner begavede barn vs skoleflinke barn kan du finne på denne siden: Lykkelige barn -Nettverket for foreldre med høyt begavede barn

På forumet Lykkelige barn, er det utallige skildringer av foreldre som føler barna deres ikke får undervisning tilpasset evnene deres. Det er også en tråd der som diskuterer hva skolen faktisk kan gjøre.
Her er noen av forslagene:
  • Undervisning i kjernefag legges på samme tid/dag for alle klassetrinn slik at de flinke og/eller begavede elevene kan følge undervisningen til høyere klassetrinn i de fagene de er sterke i. Dette vil fungere fint for de skoleflinke elevene, men vær obs på at begavede barn ikke barn vet mye men og lærer og tar til seg ny kunnskap raskere enn andre, så om ikke lenge kan de måtte flyttes enda høyere opp.
  • Faglærere som lærere i de ulike fagene. Faglærere med spisskompetanse kan lettere gi mer avanserte tilnærminger eller innhold til dem som finner den vanlige undervisningen for enkel.
  • Elevene kan arbeide utfra arbeidstid, ikke sidetall i bøkene, f.eks. matte. De som jobber raskt og blir ferdige med en bok kan jobbe videre i boka for neste klassetrinn. Skolen kan passe på elevenes bøker. Lærerne underviser grupper av elever som er på samme sted til samme tid, ellers forutsetter et slikt opplegg at læreren er aktiv i klasserommet og gir en til en undervisning til dem som er på andre nivåer.
  • Fordypning!! La disse elevene få anledning til å fordype seg i emnene klassen jobber med. De kan eventuelt presentere funnene for klassen eller læreren.
  • Høyere læringstrykk i klasserommet. Mye dødtid på de fleste områder. Alle elevene vil dra fordel av et høyere læringstrykk, ikke bare de sterke.
  • Individuell fordypning. Begavede barn kan få individuelle oppgaver/prosjekter. Drøftinger "for og imot", "gjør rede for", beskrive og eksemplifisere ordtak og fremmedord, "Lær 20 nye ting om ___"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar