fredag 28. august 2009

Observasjon av andre lærere

Etterutdanning er viktig.
Kvalifiserte lærere er viktig.
Gode fagkunnskaper er viktig.
Men det som er minst like viktig og kanskje enda mer avgjørende for lærere
er å lære av kolleger, observere hverandre
og å få utvidet sitt repertoar av praktisk metodiske ideer.

Jeg ble derfor veldig glad da jeg kom over denne :-)  :

http://papers.nber.org/papers/w15202

Hvordan kan dette gjøres?
-La lærere hospitere hos hverandre, være assistenter hos hverandre for å kunne resonnere og sammenlikne, betrakte og videreutvikle sine egne undervisningsmetoder. Fortrinnsvis kan det settes av tid til dette innad på trinnene.
-Sett opp kamera i klasserommene og vis små snutter av eksempler på godt lærerarbeid på fellesmøter eller i teamtid. Fin måte å få opp selvtilliten til lærerne også :-)
-Sett av tid, gjerne i teamene, til å diskutere undervisningsmetoder. Hva fungerer?
(Det som fungerer for en lærer trenger ikke fungere like godt for en annen lærer, men kanskje det kan tilpasses?.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar