søndag 23. august 2009

En klasse full av forskere.. -tidlig stimulering er en morsom og inkluderende aktivitet for klassen

Gjentakelse fører til læring.. Dette vet alle lærere.
Hvorfor ikke introdusere kakediagrammer, søylediagrammer og liknende representert ved undersøkelser i klassen allerede fra 1. trinn?

En fin måte å få elevene til å lære på er ved å ta utgangspunkt i dem selv.
Hvorfor ikke ukentlig eller månedlig ha små "undersøkelser" i klassen;
-Hvordan kommer elevene seg til skolen (buss, gå, bli kjørt..)
-Hvor mange tenner har elevene mistet?
-Hvor mange søsken?
-Favorittfag?
-Kjæledyr?
-Farger på skolesekkene?
-Favorittårstid?
-Lag en hypotese utifra boka klassen leser/temaet klassen jobber med?
-Eller la klassen etter hvert selv bestemme noe dere skal finne ut av..

Slik kan det gjøres:
Finn et tema som du vil bruke i klassen.
Fortell klassen at idag skal dere finne ut f.eks. hvordan de fleste elevene kommer seg til skolen.
La klassen være med og gjette hvilket fremkomstmiddel de tror er mest representert. Skriv "Elevene i X trinn trur at flesteparten kommer til skolen ved (eks) buss".
Ha en avstemning og la hver elev få stemme. Hvor mange blir kjørt? Hvor mange går?..
Bruk tall, tellestreker som symboler, tegn bil eller buss for hver som sier de bruker det..
(Bruk ulike måter å skrive ned kunnskapen på. Slik blir elevene kjent med ulike formuleringer og måter å registrere data på og vil lære at de er likeverdige, om enn noen mer funksjonelle)
Her kan du fint stoppe. Skriv en konklusjon "Vi fant ut at det var flest elever i klassen som kom til skolen ved å gå"

Fordypning:
Lag diagrammer på tavlen etter hvert. F.eks. kakediagram.
Tegn en sirkel på tavla (Og ha gjerne en sirkel med like mange kakestykker som det er elever i klassen kopiert opp til elevene slik at de selv kan være med og skrive ned).
Fortell at sirkelen ("kaken") er klassen. (Eks 18 elever) Det er 18 kakestykker, et til hver elev.
Be elevene hjelpe med å lese informasjonen som er skrevet ned på tavla allerede. Er det 13 biler så sier du at "13 av de 18 elevene i klassen blir kjørt i bil for å komme til skolen. Fargelegg 13 av kakestykkene" Fortsett med de andre fremkomstmidlene.
Skriv gjerne svaret som brøk og til slutt. 13/18 (evt ved siden av bildet av en bil).

Når alle er ferdige, "les" informasjonen som er skrevet ned. Bruk gjerne formuleringer som "Først fant vi ut hvor mange som kjørte bil til skolen.. .." Les all informasjonen, inkludert hva klassen trodde på forhånd.

Etterpå er det flott om læreren skriver av informasjonen akkurat slik den stod på tavlen, enten på et A4 ark eller annet og heng det opp i klasserommet. Da kan elevene lese det selv om og om igjen om de ønsker det.

Elevene vil
-bli inspirert til å lese og tolke informasjon siden det handler om dem selv
-kunne lese/forstå informasjonen -uansett nivå på leseferdighetene
-minnes spenningen de følte da de holdt på med avstmmingen (=fellesskapsfølelse!!)
-lære og få oversikt over flere måter å skrive ned data på
-bli inspirert til å finne ut av ting på egenhånd også
-gutter blir gjerne mer inspirert til lesing av denne typen tekster og fremstillinger
-og det ser flott ut på veggen -et bevis på at klassen jobber og lærer!
(-foreldrene vil bli imponerte ;-) )

En slik aktivitet vil stimulere ordforrådet, gi stor grad av elevdeltakelse, inspirere til lesing og kan fint linkes til tema ved å stille spørsmål som gjør at temaet relateres til elevene -noe som vil gi dem bedre forståelse av hvordan temaet har med dem å gjøre)

Lykke til! Dette er moro! Og en flott forberedelse til å delta i Nysgjerrigper http://nysgjerrigper.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar