søndag 9. august 2009

Klasseledelse - del 2 - Klasseromsøkonomi

En del lærere i amerikanske skoler benytter seg av klasseromsøkonomi som lærer elevene om det å være i et pengestyrt samfunn samt er en måte å drive klasseledelse.

Lærerne lager et system av klassejobber, som ansvarlig for at gangen ser fin ut, ryddeansvarlig, lærerens assistent (til å dele ut ting ol), hjelper for bortreiste elever (hjelper de som er borte en time eller dag med å få med seg hva som ble sagt og gjort da de var borte), ansvarlig for bøker og hyller, planter etc.. Elevene kan selvvære med og finn på hvilke typer jobber man kan ha som er nødvendige i et klasserom.

Lærdommer: Hver "jobb" som blir utført bra resulterer i en lønningsslipp- gjerne delt ut på slutten av uka.
Noen jobber gir god lønn -andre ikke.
Man får ikke alltid den jobben man vil ha..
Noen viktige jobber: bankfunksjoner og butikkansvarlig.

Elevene kan velge å sette pengene i banken (renter får de selvsagt)-det må banksjefen bestemme - eller å kjøpe noe i butikken -en eventuell klassekasse kan brukes til å kjøpe inn småting som kan selges i butikken.

Gjennom et helt år vil elevene lære om hvordan økonomien fungerer og ha erfart hva ulik terminologi innebærer; lønn, inflasjon, renter, salg, reduksjon, pris, tilbud, etterspørsel, jobb, ansvar, kunde, marked, markedskrefter, spare, forbruke, kundeundersøkelser, sammenlikne, vurdere, konkurs?

Man kan og gi økt lønning for generelt god oppførsel, flotte lekser el.l. og tilpasse det enkelt til klasseledelse.

Tips: Om man ikke vil bruke tid eller penger på å få fatt i konkrete gjenstander til butikken, kan man "kjøpe" ting som rett til å spille spill, få lese ei bok, ta med noe hjemmefra og vise på skolen el.l

Veldig spennende! Passer nok best fra 3. klasse og oppover.
Det krever litt, men elevene får nok mye igjen for det!

Les mer fra Scholastic sine sider, skrevet av Beth Newingham: (Her finner du detaljert info om hvordan du kan gå frem, samt kopioriginaler som gjør det enda lettere å visualisere det): http://www2.scholastic.com/browse/unitplan.jsp?id=139

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar