onsdag 19. august 2009

Mental math -tren de små grå!

På engelsk kalles det gjerne mental math og det burde vært mer av det i norsk skole. Hoderegning -på godt norsk, er for mange "kunnskap fra en svunnen tid". Idag har elevene hjelpemidler til det meste. Kanskje det er på tide å fokusere på å trene de små grå i klasserommet også? La blyant og papir ligge og fokuser på å ha det gøy med matte!

--Du kan gi enkle mattestykker til hver elev.

--Du kan lage et langt reknestykke tilpasset elevenes nivå; 17+5 (spør nr 1), -12 (nr 2 svarer med nr1 sitt svar som utgangspunkt; 22-12=10), + det dobbelte (nr 3; 10 +20=30), osv...

--Gi dem hjernegymnastikk a la : Truls hadde tre sønner. Per var den eldste, Pål var den mellomste. Hva het den yngste datteren? (Svar: Truls hadde ingen døtre)

--kjeder med tall. Hver elev sier neste tall i rekken; 3 -6 - 9 - ? eller nedover; 72 - 69 - 66 - ? eller gi dem tallene 1 - 1 - 2 - 3 og så fortsette på dem..

-- Eller hva med de typiske buss-historiene.. En tom buss kjører fra busstasjonen. På første stopp kommer 5 personer på. På neste stopp kommer to menn og en dame på bussen, på neste stopp går ei jente og en gutt av bussen osv.. Hvor mange er det på bussen etter hvert? (Det blir vanskeligere om du varierer ordene mellom personer, gutter, jenter, menn, damer, ungdommer ol. og du kan også avansere med å spørre til slutt ikke bare hvor mange som var igjen på bussen men hvor mange ungdommer som totalt hadde gått av bussen den dagen..)

--Zipp-lek: Bestem et tall klassen ikke får si, eks. 7. Det betyr at alle tall med sifferet 7 samt alle tall som blir svar i 7 gangen ikke kan sies. Da sier man "zipp" isteden. Hver elev sier et tall i rekkefølge etter tur: 1-2-3-4-5-6-zipp-8-9-10-11-12-13-zipp-15-16-zipp etc

Her er en inspirerende artikkel om en lærer som bruker 10 minutter mental math i begynnelsen av hver mattetime, og ungene elsker det: http://news.minnesota.publicradio.org/features/200210/16_horwichj_math-m/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar