tirsdag 11. august 2009

Det å planlegge undervisningen.. -Noen gode råd

Nå er det sikkert mange som sitter hodestups i årets pensum og prøver å legge en slagplan for hvordan man skal få kommet seg gjennom stoffet før sommeren kommer.

Noen råd jeg fikk da jeg startet som lærer og noen som jeg vil gi videre etter egen erfaring:

-Planlegg å bli ferdig med pensum til påske

(Etter det begynner ungene å bli for aktive og fridagene mange i tillegg til "årets ditt og årets datt - enten det er fotballturneringer, sportsdager, overnattingsturer, avslutningsshow for foreldre, turdager, ekskursjoner eller "Det var så fint vær at vi tok med oss boka ut og leste under et tre-dager") Det skjer alltid noe som gjør at planene må endres eller forskyves litt.. og da er det godt å ha noe å gå på ;-)

- Få en oversikt over alle "store ting" som skjer på skolen i løpet av året, eventuelt faste happenings

(kanskje FN feires med festival, leselystaksjonen er alle med på, ingen feirer Halloween men det er julespill før jul som vises tidlig i desember og de siste to ukene før det går med til kun øving.. Har flere klassetrinn kor sammen på en bestemt ukedag?) Alle slike ting må på plass først -i tankene og planene.

- OBS: Ikke planlegg å gjøre noe som elevene ikke lærer noe av. Planlegg i denne rekkefølgen:


  1. Først finner du ut hva de skal lære. (Få en oversikt over pensum - sjekk overskrifter i pensumbøkene. Se eventuelt om noen av temaene i ulike fag kan slåes sammen til tverrfaglige tema. )

  2. Hvordan skal du få dem til å lære det? (Dette er tidspunktet å tenke på hvordan de ulike elevene lærer best. Prøv å tenke på varierte metoder som er tilpasset de ulike læringsstilene. Målet er at samtlige elever skal lære. Nå ser du også om noen av de "artige tingene du har såååå lyst å gjøre med elevene" faktisk lærer dem noe relevant -dersom ikke -la vær! )

  3. Hvordan skal du sjekke at de har lært det? (Prøve? Eller skal du lage en liste over alle målene for året og skrive datoen du ser beviset på at hver enkelt elev har nådd hvert mål?)

- Ha en vikarplan klar i klasserommet.

Å lage en vikarplan får deg til å tenke gjennom alle de små detaljene som gir kontinuitet og trygghet for elevene i klasserommet. Den skal alltid ligge på arbeidsplassen din eller pulten i klasserommet så du er sikker på at en eventuell vikar finner den. I vikarplanen bør det stå en klasseliste, oversikt over regler og rutiner i klasserommet og på eventuelle turer, evakueringsplan, timeplan, inspeksjonsoversikt ol.l. I tillegg kan det være lurt å alltid ha et eksemplar av ukeplanen liggende, samt kopieringsmal på denne. I de yngste klassene bør man ha tenkt gjennom og gjerne skrevet ned hvordan elevene skal flytte seg fra sted til sted, hvordan de skal komme inn og ut av klasserommet, lunsjrutiner, morgenrutiner, avslutningsrutiner, rutiner for å gå på toalettet, spisse blyanter, you name it..

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar