onsdag 12. august 2009

Tankekart -et must i undervisningen!

Tankekart for alle

Eksempler: http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples.htm

I tankekart kan man bruke sirkler eller alle andre typer for former (bobler, trekanter, hus, blomster.. el.l) som man kan skrive inni.
Ikke glem å bruke symboler, tegninger, tall, nøkkelord el.l i tillegg til vanlige ord.

De yngste bruker nok flest tegninger og bilder i tankekartene mens de eldste vil bruke flere teknikker som bevisst utforming av boblene, nøkkelord, definisjoner ol. Dette er tilpasset opplæring!
__________________________________________________________


Det å organisere undervisningen og å gjøre det synlig for elevene hva de skal lære i løpet av et år vil gjøre timene mer forutsigbare samt gjøre det lettere for elevene å vite hva de egentlig holder på med. (Ja det er nok av de elevene som er tilstede fysisk i timene men kanskje ikke vet helt hva som foregår... sukk..)

Tankekart er ypperlige.
Lag tankekart med bokas tittel i midten (som ener).
Toerene (som stikker ut fra midten) er kapitlene
Eventuelle treere (som stikker ut fra toerne) kan være undertitler innad i kapitlene.

Hver elev får et tankekart over pensum.
Etter hvert som dere er ferdige med et kapittel, fargelegger elevene den "boblen".
Da vet de hva de har lært og hva de skal lære senere.
_______________________________________________________


Tankekart kan med fordel brukes i begynnelsen av hvert tema.
Skriv det nye temaet som ener.
La elevene på egenhånd fylle ut, som toere og treere alt de tror de vet om emnet.
Lag gjerne en felles gjennomgang på tavlen. Da vet du hva du skal jobbe utifra og får kartlagt kunnskap og eventuelle misforståelser med en gang.
Etter hvert som du jobber gjennom temaet kan du referere til det opprinnelige tankekartet deres -om hva de trodde.

På slutten av temaet lager dere et nytt tankekart felles på tavlen.
Etterpå går elevene tilbake til det opprinnelige tankekartet sitt og bruker en annen farge på penn og setter et enkelt kryss over det som var galt og legger til nye ting de har lært. Da ser man tydelig utviklingen de har hatt og eventuelle misforståelser oppklares.

Tips! Eventuelt kan elevens opprinnelige tankekart skrives på ark og samles inn av lærer.
På slutten av temaet leveres de samme tankekartene ut igjen, og etter enkel instruksjon om hvordan de skal lage ett enkelt kryss over det som de mener var feil og så fylle ut nye ting de har lært ved hjelp av en annen farge på pennen, får man et nytt tankekart som viser hva elevene har lært i forhold til utgangspunktet. (Du kan bl.a sjekke at de har fått med seg hovedlinjene i det de burde kunne og se hvem som trenger hjelp med forståelsen)
Dette blir et alternativ til en prøve og kan eventuelt også være fint å ha og vise på foreldresamtaler for hvor mye de lærer/eller ikke. Eventuelt legg det i mappa deres etterpå om det er mappevurdering. _______________________________________________________

Når elevene skal skrive en historie og planlegge den godt på forhånd kan man også fint bruke et tankekart. Gi elevene 5-10 minutter til å fylle ut: Hvem (som skal være med i historien), hva (som skal hende), hvor (det foregår -inne, ute, land el.l), når (på året, dagen el.l -for å kunne bruke ord på å beskrive det for leserne, utfordringer? (på veien mot høydepunkt?), slutten (hvordan slutter det og gjerne hvorfor). Eventuell overskrift (kan gjerne legges til på slutten for å være sikker på at overskriften passer til historien)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar