mandag 31. august 2009

Tid for lek :-)

Her er noen leker som kan brukes som belønning for god oppførsel el.l i klasseormmet:

Stavelek
Elevene står i en sirkel.
Læreren begynner med å si et ord.
Eleven ved sidne av skal si første bokstav i ordet,
neste elev sier neste bokstav osv.
De elevene som sier feil bokstav i stavingen, må sette seg ned.
Når et ord er ferdig stavet kan enten læreren si et nytt ord, eller den eleven som skulle si neste bokstav etter der ordet sluttet, kan få velge et nytt ord.
Leken fortsetter til kun en elev står.

"Jaktlek"
Du trenger to bamser el.l som representerer dyr. F.eks katt og hund.
Elevene sender katten rundt seg imellom -fra person til person.
Deretter settes hunden inn i leken.
Begge sendes rundt og det er om å gjøre at hunden fanger katten.

"Fire hjørner"
Klasserommets hjørner får et tall hver (fra 1-4).
En elev skal være den som har den og setter seg midt i klasserommet.
Den som har den lukker øynene og teller sakte til 10.
Imens går elevene stille og stiller seg i et av hjørnene i rommet.
Når den som har den har talt til ti, sier h*n et tall fra 1-4.
Dersom h*n sier tallet 4, må de elevene som valgte å stå i det hjørnet som er nr 4 gå og sette seg igjen.
De er da ute av spillet.
Den i midten, som har den, lukker øynene og teller igjen mens elevene som fremdeles er med, fordeler seg nok en gang på de fire hjørnene.
Spillet pågår til det bare er en igjen som står. Denne skal ha den neste runde.

Morderen
Elevene står i ring.
En elev går på gangen -politi.
Læreren går rundt (bak) elevene og "slår" dem forsiktig på ryggen.
En betyr ingenting, men dne som får to slag er morderen.(Ingen andre får vite hvem det er)
Nå kommer eleven fra gangen inn igjen og stiller seg midt i ringen.
Alle elevnee ser rundt sge for å prøve å finne ut hvem som er morderen og å unngå denne.
Den eleven som er morderen skal se på de andre og blunke med et øye til utvalgte elever som ser på ham/henne.
De som blir blunket til er drept og må sette seg ned (De kan gjerne gjøre en dramatisert versjon av det).
Den som er politi skal prøve å finne ut hvem som er morderen før morderen dreper alle i ringen.
Politiet får bare 3 gjett til å finne det ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar