torsdag 20. august 2009

Modellerkitt/modellerleire

Inspirert av Montessori klipp fra youtube; et tips for geografiundervisningen.

Istedenfor å fargelegge og eventuelt kopiere verdensdeler eller land, la elevene, på et plastbrett,
bruke modellerleire til å forme landskapet. Elevene må da vise at de forstår at det blå er havet, det brune er høye fjell (som må formes), og kartet blir studert på en annen måte, kunnskapen må overføres fra flatt kart til modellform. Dette kan fint gjøres som felles gruppearbeid, evt i par.

Modellerkitt som materiale kan fint brukes i

kunst og håndverk (modellere hovedkonseptene/kopi av malerier eller skulpturer),

matte (lage egne enere, tiere og hundrere av modellerleire til å representere konkreter, forme konkrete sifre)

NSM (trykke mønstre fra grener og blad, forme dyr og annet fra naturen, hus, bygninger, solsystemet -henger sammen vha tannpirkere, frukt),

norsk (forme bokstaver og ord, lage lang pølse og forme løkkeskrift)

For de yngste: rulle, dra, forme, knipe, strekke,

Tidligere skrevet om Montessori på: http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6248551994034922679&postID=6764431369352376168

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar