torsdag 13. august 2009

Bokomtale -formet som tankekart?

Tankekart kan fint brukes som en bokomtale også.
Bokomtale formet som tankekart vil fungere best for de yngste -i et enkelt format, eller blant de eldste -som har lært seg å skrive smått ;-)

Generelt, fra 3./4. trinn, er det en god ide å bruke mer utfyllende bokomtaler enn de "vanlige" som spør etter tittel, forfatter, sidetall, kort hva boka handler om og om man anbefaler boka til andre. Slike bokomtaler får ikke elevene til å tenke på hva som ligger bak eller om forventninger. Man får mer igjen for å utvide spørsmålsområdet.

Liten repetisjon: Den midterste sirkelen i tankekart kalles ener.

De som går derfra kalles toere og de som går fra toerne kalles treere osv.

Her er en omfattende variant av bokomtale som de eldste elevene fint kan gjøre, enten det blir i tankekartformat (som her blir beskrevet) eller ikke:

Tittelen på boka er i midten. La gjerne eneren være formet som ei bok.

Toerne kan med fordel få navnene "før", "underveis" og "etter".

Treerne fra "før" handler om hvem, hva og hvor man trodde boka kom til å handle om utifra forside, tittel og å ha lest bakpå boka. Fylles ut før man åpner boka.

Treerne fra "underveis" kan fortelle om hva boka handler om så langt og hvordan man tror den slutter. Fylles ut etter ett eller to kapitler -etter innledningen i boka.

Treerne fra "etter" kan fortelle om bokas forside passet til innholdet, om hvorfor man tror forfatteren valgte akkurat den tittelen, og så de vanlige likte du boka, hvilket adjektiv beskriver boka best, hvem vil du anbefale boka til, og evt. terningkast. En tegning fra favoritthendelsen i boka vil være et dekorativt element.

En slik omfattende bokomtale har jeg selv brukt, men ikke i tankekartformat, fra 4. trinn og oppover. A4 arket hadde ruter på for- og baksiden hvor alle spørsmålene skulle besvares i.

Elevene jobbet i grupper hvor medlemmene i hver gruppe leste sammen i en bok og besvarte spørsmålene med hjelp av hverandre. De jobbet bra -og følelsen man får inni seg når man ser og hører elever som sitter og leser for hverandre og snakker engasjert sammen om innholdet i bøkene, den er ganske ubeskrivelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar